• image
  • image
  • image
Previous Next

                 Drodzy Bracia i Siostry!

       „Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie” – zachęcał nas przed chwilą św. Paweł w Liście do Efezjan, zapraszając w ten sposób do spoglądania na Chrystusa jako Pana, przez którego otrzymujemy wszelkie łaski.

To nasze dzisiejsze liturgiczne zgromadzenie jest wyrazem wdzięczności Bogu, który troszczy się o swój lud; który troszczy się o każdego z nas lubując się w okazywaniu miłości i miłosierdzia. Niech to zgromadzenie będzie więc naszym wspólnym hymnem pochwalnym dla Pana, który powołał nas do świętości! Uczmy się tego śpiewu od Maryi, pierwszej wierzącej Uczennicy Pańskiej, obrazie i wzorze Kościoła. Tej, która została nam dana jako Matka, aby czuwać nad życiem każdego z nas, nad życiem Kościoła i całej ludzkości. Ten nasz akt wdzięczności Bogu ubogacony jest obchodami setnej rocznicy objawień fatimskich. To bardzo konkretny znak miłości Boga, który troszczy się o swój lud prowadząc go drogami zbawienia, zarówno w dobrych, jak i złych czasach. W wolności, ale także poprzez niewolę. W radości i trudach jakie spotykamy na drodze.

Czytaj więcej: Homilia Virgílio do Nascimento Antunes Bpa Coimbry wygłoszona 6 czerwca 2017 r.

AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE

NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka­lanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Two­ją prośbę.

Czytaj więcej: Poświęcenie Kościoła w Polsce i Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi - 06.06.2017 r.

     

      Opracowanie niniejsze nie ma charakteru ściśle naukowego, jest raczej refleksją i przypomnieniem pewnych spraw i postaci, powinno też stać się dla nas punktem wyjścia dla osobistej i wspólnotowej refleksji dotyczącej naszego eklezjalnego i pallotyńskiego „dziś” i „jutro”. Jednym z głównych źródeł którymi posiłkowałem się zwłaszcza przy części trzeciej jest pallotyński „Liber mortuorum” oraz „Leksykon polskich pallotynów (1915-2012)” wydany w Ząbkach w 2013 roku, a także materiały sekretariatu Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem oraz Archiwum Prowincji Chrystusa Króla.

Czytaj więcej: "Orędzie Fatimskie w aspekcie historyczno-duchowo-pallotyńskim" - konferencja wygłoszona przez...

 W polskiej Fatimie, gdzie, "nieustannie bije serce Maryi", 15 maja odbyło się spotkanie Radia Maryja i TV TRWAM. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Stanisław Stefanek Tchr z Łomży.

       Każdorazowy pobyt w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej jest dobrą okazją by wsłuchiwać się w orędzie z 1917 r., które 100 lat temu zostało przekazane przez troje Pastuszków, a które jest zachętą do modlitwy różańcowej, pokuty, poświęcenia i wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata. Orędzie jest wyrazem nieustannej troski Matki Bożej o zbawienie wszystkich ludzi. Głos z Krzeptówek także można było usłyszeć dzięki Radiu Maryja podczas Rozmów niedokończonych. W czasie radiowego programu podjęto temat: "Poświęcenie Serca Narodu Sercu Maryi", nawiązując do wydarzenia, które odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 6 czerwca 2017 r. podczas Mszy Św. o godz. 18.00, kiedy to Episkopat Polski wraz z ludem bożym ponowi akt Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

SANKTUARIUM NA ŻYWO

Figury z Fatimy

tel. 18 20 13 979 wew. 119  (9.00-16.00)

INTENCJE MSZALNE

Porządek nabożenstw

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00

Dni powszednie – godz. 7.00, 19.00

Msza Święta w intencji

Ojca Świętego i Kościoła – godz. 12.00

 

NABOŻEŃSTWA – CODZIENNIE

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

– godz. 15.00

Różaniec – godz. 18.30

Apel Maryjny – godz. 21.00

 

FATIMSKIE UROCZYSTOŚCI

Czuwania Fatimskie – 13-ty każdego miesiąca od maja do października.

Początek – godz.18.30

Niedziele Fatimskie – pierwsza niedziela po 13-tym każdego miesiąca; od maja do

października. Początek – godz. 10.00 –

procesja różańcowa.

Pierwsze Soboty Miesiąca – przez cały rok

– od godz. 18.30

 

SAKRAMENT POKUTY

Dni powszednie – godz. 9.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

oraz w czasie każdej Mszy św.

Niedziele i święta – w czasie każdej Mszy św.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W kaplicy Niepokalanego Serca Maryi,

w dni powszednie – godz. 15.00 – 18.00

Polecamy

 

 

 

Słowo Boże na dzisiaj

źródło: www.niedziela.pl

1% dla Sanktuarium

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013