• image
  • image
  • image
Previous Next

 

Fatima w Bożym planie zbawienia

Fatima nel Divino piano della salvezza

Fatima in God's plan of salvation

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MARIOLOGICZNO-MARYJNY

SPOTKANIE KUSTOSZÓW SANKTUARIÓW POLSKICH

Congresso Internazionale Mariologico-Mariano

Incontro dei custodi dei santuari polacchi

Mariological-Marian International Congress

Meeting of Custodians of the polish sanctuaries

     Zakopane –Krzeptówki

     13-17 września 2017

Czytaj więcej: Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny

Uroczystość Wzniebowzięcia NMP była zarazem dniem głównych sierpniowych uroczystości fatimskich w Sanktuarium Matki Bożej na zakopiańskich Krzeptówkach, które zgromadziły rzesze czcicieli Matki Najświętszej.W roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie uroczystościom przewodniczył kard. Gerhard L. Müller - do czerwca tego roku Prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

W homilii watykański hierarcha przypomniał tragiczne wydarzenia z 13 maja 1981 roku z Placu św. Piotra i słowa Ojca Świętego wypowiedziane niedługo po zamachu na swoje życie: "Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę" i wypowiedziane rok później w Fatimie: "We wszystkim co się wydarzyło, zobaczyłem – i stale będę to powtarzał – szczególną matczyną opiekę Maryi. A że w planach Opatrzności nie ma przypadków, zobaczyłem w tym wezwanie i kto wie, przypomnienie orędzia, które stąd wyszło". Odnosząc się do dzisiejszej Uroczystości kardynał Müller powiedział: "Matka Boża jawi się nam dziś jako najdoskonalszy Owoc Odkupienia. Jej niepokalana dusza i dziewicze ciało zostają upodobnione do Jezusa Chrystusa, Jej Zmartwychwstałego Syna. Dzisiejsza uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jeszcze raz przypomina nam prawdę o zwycięstwie nad śmiercią, o darze nieśmiertelności i pełni życia w Bogu. Matka Boża dzieląca losy Syna i z Nim zjednoczona przez całe Swoje życie, ma udział w Jego chwale. Niebo jest dla Maryi Dziewicy darem i nagrodą. Darem dopełniającym łaskę niepokalanego poczęcia i nagrodą, która wieńczy świętość Jej życia".

Przed pontyfikalnym błogosławieństwem na zakończenie Mszy Świętej kardynał poświęcił zioła przyniesione do świątyni przez pielgrzymów, a po Eucharystii udzielił indywidualnego błogosławieństwa dzieciom.

Pełna treść homilii: http://episkopat.pl/kard-muller-w-zakopanem-uroczystosc-wniebowziecia-uwienczeniem-wszystkich-uroczystosci-maryjnych/

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE

I OJCZYZNY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

      6 czerwca 2017 roku to dzień, który w naszej Ojczyźnie, polskim Kościele, w Zakopanem i w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach przejdzie do historii. Tego dnia w 100 rocznicę Objawień Matki Bożej Fatimskiej i 20 rocznicę dedykacji Sanktuarium przez św. Jana Pawła II dokonano PONOWIENIA AKTU POŚWIĘCENIA POLSKI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI.

      Na zaproszenie ks. kustosza Mariana Muchy SAC do Sanktuarium przybyli Kardynałowie i Biskupi polscy wraz z Przewodniczącym Episkopatu Polski J. E. ks. abp. Stanisławem Gądeckim oraz Pan Prezydent Polski Andrzej Duda wraz z Małżonką, Pani Premier Beata Szydło jak również Ministrowie, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Premiera, przedstawiciele Rządu i Samorządów Terytorialnych na czele z Burmistrzem Miasta Zakopane Panem Leszkiem Dorulą.

Czytaj więcej: Poświęcenie Kościoła w Polsce i Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi - 6.06.2017 r.

                 Drodzy Bracia i Siostry!

       „Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie” – zachęcał nas przed chwilą św. Paweł w Liście do Efezjan, zapraszając w ten sposób do spoglądania na Chrystusa jako Pana, przez którego otrzymujemy wszelkie łaski.

To nasze dzisiejsze liturgiczne zgromadzenie jest wyrazem wdzięczności Bogu, który troszczy się o swój lud; który troszczy się o każdego z nas lubując się w okazywaniu miłości i miłosierdzia. Niech to zgromadzenie będzie więc naszym wspólnym hymnem pochwalnym dla Pana, który powołał nas do świętości! Uczmy się tego śpiewu od Maryi, pierwszej wierzącej Uczennicy Pańskiej, obrazie i wzorze Kościoła. Tej, która została nam dana jako Matka, aby czuwać nad życiem każdego z nas, nad życiem Kościoła i całej ludzkości. Ten nasz akt wdzięczności Bogu ubogacony jest obchodami setnej rocznicy objawień fatimskich. To bardzo konkretny znak miłości Boga, który troszczy się o swój lud prowadząc go drogami zbawienia, zarówno w dobrych, jak i złych czasach. W wolności, ale także poprzez niewolę. W radości i trudach jakie spotykamy na drodze.

Czytaj więcej: Homilia Virgílio do Nascimento Antunes Bpa Coimbry wygłoszona 6 czerwca 2017 r.

AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE

NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka­lanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Two­ją prośbę.

Czytaj więcej: Poświęcenie Kościoła w Polsce i Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi - 06.06.2017 r.

SANKTUARIUM NA ŻYWO

Figury z Fatimy

tel. 18 20 13 979 wew. 119  (9.00-16.00)

INTENCJE MSZALNE

Porządek nabożenstw

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00

Dni powszednie – godz. 7.00, 19.00

Msza Święta w intencji

Ojca Świętego i Kościoła – godz. 12.00

 

NABOŻEŃSTWA – CODZIENNIE

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

– godz. 15.00

Różaniec – godz. 18.30

Apel Maryjny – godz. 21.00

 

FATIMSKIE UROCZYSTOŚCI

Czuwania Fatimskie – 13-ty każdego miesiąca od maja do października.

Początek – godz.18.30

Niedziele Fatimskie – pierwsza niedziela po 13-tym każdego miesiąca; od maja do

października. Początek – godz. 10.00 –

procesja różańcowa.

Pierwsze Soboty Miesiąca – przez cały rok

– od godz. 18.30

 

SAKRAMENT POKUTY

Dni powszednie – godz. 9.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

oraz w czasie każdej Mszy św.

Niedziele i święta – w czasie każdej Mszy św.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W kaplicy Niepokalanego Serca Maryi,

w dni powszednie – godz. 15.00 – 18.00

Polecamy

 

 

 

Słowo Boże na dzisiaj

źródło: www.niedziela.pl

1% dla Sanktuarium

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013