Przy licznym udziale wiernych, parafian i gości, przeżywaliśmy w Sanktuarium Triduum Paschalne oraz Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W Wielki Czwartek dziękowaliśmy Bogu za dar Najświętszego Sakramentu oraz kapłaństwa. W Wielki Piątek podczas Liturgii Męki Pańskiej adorowaliśmy Krzyż Chrystusa, w którym jest nasze zwycięstwo. Wielka Sobota była dniem adoracji Pana Jezusa w Grobie Pańskim oraz tradycyjnego święcenia pokarmów. Podczas liturgii Wigilii Paschalnej odkrywaliśmy radość ze zmartwychwstania naszego Pana. W poranek Uroczystości Zmartwychwstania wyruszyliśmy w Procesji Rezurekcyjnej, ogłaszając światu zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Podobnie jak w poprzednich latach modlitwę podczas liturgii upiększał śpiewem zespół wokalny złożony z chórzystów z Warszawy, licznej grupy naszych parafian oraz kwartetu Bel Consort.

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Triduum, tworzenie dekoracji Ołtarza Adoracji i Grobu Pańskiego oraz całej świątecznej oprawy w Sanktuarium.

Niech Chrystus Zmartwychwtały obdarza nas swoją Miłością, Mocą i Pokojem.