• image
  • image
  • image
Previous Next

 

Fatima w Bożym planie zbawienia

Fatima nel Divino piano della salvezza

Fatima in God's plan of salvation

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MARIOLOGICZNO-MARYJNY

SPOTKANIE KUSTOSZÓW SANKTUARIÓW POLSKICH

Congresso Internazionale Mariologico-Mariano

Incontro dei custodi dei santuari polacchi

Mariological-Marian International Congress

Meeting of Custodians of the polish sanctuaries

     Zakopane –Krzeptówki

     13-17 września 2017

Organizatorzy:

·        Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Zakopane – Krzeptówki

·        Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów

·        Polskie Towarzystwo Mariologiczne

Patronat Honorowy:

·        Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna, Watykan

·        Konferencja Episkopatu Polski

Patronat Medialny:

·        Katolicka Agencja Informacyjna

·        Nasz Dziennik

·        Radio Alex

/

                                          PROGRAM

ŚRODA, 13 września 2017

·        13.00  Spotkanie Kustoszów Polskich Sanktuariów (L'incontro dei Custodi dei Santuari polacchi/Meeting of Polish custodians).

·        17.00  Kolacja

·        18.30  Różaniec i Msza Święta (Rosario e Santa Messa/Rosary and Holy Mass) – przewodniczy i homilię głosi J. Em. Ks kard. Zenon Grocholewski - Watykan

·        21.00  Apel maryjny i procesja światła (Apello mariano e processione della luce/Appeal of Jasna Gora and the candlelight procession).

CZWARTEK, 14 września 2017(Święto podwyższenia Krzyża Świętego)

·         7.00 - 8.00  Śniadanie (Colazione/Breakfast)

Sesja plenarna: Orędzie Fatimskie w perspektywie biblijnej, patrystycznej i dogmatycznej (Il messaggio di Fatima nella prospettiva biblica, patristica e dogmatica/The message of Fatima in the biblical, patristic and dogmatic perspective).

               Moderator: Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski - UPJPII w Krakowie

·             8.45  Powitanie Gości i Otwarcie sympozjum (Saluto di accoglienza ed inaugurazione del Congresso/Welcoming the guests and inauguration of the Congress)  – Ks. Kustosz dr Marian Mucha SAC

·             8.55  Wprowadzenie w tematykę (Introduzione al tema/Introduction into the subject matter) – Ks. Bp. Henryk Ciereszko - przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów

·             9.05  Denis Sahayaraj Kulandaisamy – Pontificia Facoltà Teologica „Marianum”, Rzym, Orędzie fatimskie w świetle apokaliptyki biblijnej (Il messaggio di Fatima alla luce della apocalittica biblica/The message of Fatima in the light of the biblical apocalyptics).

·             9.35  Ks. dr hab. Marek Gilski UPJPII, Kraków, Idea zadośćuczynienia i ekspiacji za grzechy u Ojców Kościoła (L'idea di riparazione e di espiazione per i peccati nei Padri della ChiesaThe idea of redressing and expiation for sins in the teaching of the Fathers of the Church).

·           10.05  Kawa

·           10.35  Ks. Prof. Manfred Hauke (Szwajcaria), Przewodniczący Towarzystwa Mariologicznego Języka Niemieckiego, Facoltà di Teologia a Lugano (Szwajcaria), Der dogmatische Gehalt der gelserscheinungen in Fatima (Treści dogmatyczne w objawieniach Anioła w Fatimie/The dogmatic content in the apparitions of the Angel in Fatima.).

·           11.05  Pytania do prelegentów i dyskusja (Domande ai relatori e la discussione/Questions to the speakers and discussion).

·           12.00  Msza Święta (Santa Messa/Holy Mass) – przewodniczenie i homilia – Ks. Bp. Henryk Ciereszko, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów

·           13.30  Obiad

·           14.30  Pielgrzymka do sanktuariów (Il pellegrinaggio ai santuari/Pilgrimage to the sanctuaries):

                             Grupa A.Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach i Morskie Oko

                             Grupa B.Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu

·           19.30  Kolacja

PIĄTEK, 15 września 2017(Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej)

·         7.00-8.00  Śniadanie (Colazione/Breakfast)

Sesja plenarna: Orędzie Fatimskie w perspektywie duchowo-moralnej i pastoralnej (Il messaggio di Fatima nella prospettiva spirituale-morale e  pastorale/The message of Fatima in the spiritual-moral and pastoral perspective)

Moderator: Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW Warszawa

·             8.45  O. prof. dr hab. Jacek Salij OP, UKSW –Warszawa,  Kult Niepokalanego Serca Maryi darem dla współczesnego Kościoła i świata (Il culto del Cuore Immacolato di Maria come un dono per la Chiesa contemporanea e per il mondo/The cult of the Immaculate Heart of Mary as a gift for the contemporary Church and for the world)

·             9.20  Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, UKSW, Warszawa-Płock,  Nawrócenie, pokuta i wynagrodzenie w świetle objawień fatimskich (La conversione, penitenza e riparazione alla luce di Fatima/Conversion, penance and redress in the light of the apparitions of Fatima)

·             9.50  Kawa

·           10.20  Oddziaływanie Polskiej Fatimy – dwugłos (L’influsso della „Fatima polacca”- duetto/The influence of Polish Fatima - duet):

        - Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC,  Oddziaływanie Sanktuarium Fatimskiego na Krzeptówkach (L’influsso e significato del Santuario di Krzeptówki/The influence of the Sanctuary of Our Lady of Fatima in Krzeptówki).

        - Ks. dr Krzysztof Czapla SAC, Działalność i Misja Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem (L’attività e missione del Segretariato di Fatima a Zakopane/The activity and mission of the Fatima office in Zakopane)

·             11.10  Pytania do prelegentów i dyskusja (Questions to the speakers and discussion)

·             12.00  Msza Święta (Santa Messa/Holy Mass) – przewodniczenie i homilia – Ks. Abp. Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski

·             13.30  Obiad

·             15.00  Koronka do Bożego Miłosierdzia (Coroncina alla Divina Misericordia/Chaplet of Divine Mercy)

·             15.20  Dyskusja panelowa nt. Tajemnice fatimskie (Tavola rotonda. I segreti di Fatima/Panel discussion on The mysteries of Fatima) - prowadzi Ks. prof. KUL dr hab. Janusz Lekan, KUL – Lublin

·             15.25  Błędy Rosji a Fatima – prezentacja książki „Tajemnice Fatimy” (The mistakes of Russia and apparitions of Fatima – presentation of the book „Mysteries of Fatima”) – Janusz Rosikoń, red. Grzegorz Górny

·             15.45  Wizja piekła według objawień fatimskich - I tajemnica (Visione dell'inferno nelle apparizioni di  Fatima/The vision of hell according to the apparitions of Fatima - 1st Mistery)  - ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW -  Warszawa

·             15.15  Kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - II tajemnica (Il culto del Cuore Immacolato di Maria/The cult of Immaculate Heart of Virgin Mary - 2nd Mystery) dr Monika Waluś, Centrum Studiów Mariologicznych UKSW Kolbianum – Niepokalanów – Warszawa

·             16.05  Męczeństwo Kościoła według objawień fatimskich - III tajemnica (Martirio della Chiesa nelle apparizioni di Fatima/The martyrdom of the Church according to the apparitions of Fatima - 3rd Mystery) – Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pek MIC

·             16.15  Obecność orędzia fatimskiego w mediach  (La presenza del messaggio Fatima nei media) dr i red. William Anthony Thomas, Irlandia

               ·             16.25 Kawa

·           16.50 Pytania do prelegentów i dyskusja (Questions to the speakers and discussion)

·           18.30 Kolacja

·           20.00 Koncert Maryjny (Concerto mariano/Marian concert) – p. Hanna Rybka /Sanktuarium na Krzeptówkach/.

 

SOBOTA, 16 WRZEŚNIA 2017

·           7.00-8.00 Śniadanie (Colazione/Breakfast)

Sesja plenarna: Orędzie Fatimskie w perspektywie historyczno - socjologicznej (Il Messaggio di Fatima nella prospettiva storico  sociologica)

Moderator: Ks. dr Janusz Kumala MIC, Centrum Formacji Maryjnej LicheńStary

·           8.45 Ks. dr Carlos Cabecinhas, rektor sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, Znaczenie sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dla współczesnego Kościoła i świata (L'importanza del Santuario di Nostra Signora di Fatima per la Chiesa contemporanea e per il mondo).

·           9.20 Prof. dr hab. Jana Moricova, Uniwersytet Katolicki w Ružomberoku (Słowacja), Przesłanie fatimskie jako inspiracja dla Kościoła podziemnego na Słowacji (Il messaggio di Fatima come ispirazione per la Chiesa sotterranea in Slovacchia).

·           9.50 Kawa

·         10.20 O. dr. Milad  Sidky Zakhary CM (Egipt), Orędzie Fatimskie a islam (Mesaggio di Fatima e l'Islam) - ewentualnie: Maryja w islamie w świetle objawień fatimskich).

·         10.50 Pytania do prelegentów i dyskusja

·         11.10 Podsumowanie i zakończenie części naukowej Kongresu (Riassunto e la conclusione della parte scientifica del Congresso) - O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv, przewodniczący PTM

·         12.00 Msza Święta – przewodniczenie i homilia – Ks. Prowincjał Księży Pallotynów Zenon Hanas SAC

·         13.30 Obiad

·         15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

·         15.15 Zebranie Plenarne Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (I termin)  (Assemblea Plenaria elettorale della Società Mariologica Polacca).

·         15.30 Zebranie Plenarne Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (II termin) (Assemblea Plenaria elettorale della Società Mariologica Polacca).

NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA 2017

·           7.30 - 8.30 Śniadanie (Colazione/Breakfast)

·         10.00 Procesja Różańcowa (Processione del Rosario/Rosary procession).

·         10.00 Msza Święta (Santa Messa/Holy Mass) – przewodniczenie i homilia - Ks. Carlos Cabecinhas, Rektor Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie

·         12.30 Obiad

Msze Święte i nabożeństwa będą celebrowane w: Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach.

Holy Mass and services will be celebrated in the Sanctuary of Our Lady of Fatima in Zakopane-Krzeptówki.

 

Zgłoszenie udziału / Enrollment: Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej tel. (18) 20 66 420; fax (18) 20 13 265; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Obrady Kongresowe, zamieszkanie i posiłki:

Hotel Mercure – Kasprowy

ul. Szymaszkowa w Zakopanem

 

Sessions during the Congress, accommodation and meals:

Hotel Mercure – Kasprowy

ul. Szymaszkowa in Zakopane

 

Dodatkowe informacje /Additional information : tel. 691 888 841; 501 20 00 40

 

Termin rezerwowania noclegów i posiłków: do 25 sierpnia 2017 roku / Deadline for accommodation and meals reservation: until August 25th, 2017

Koszty zakwaterowania, posiłków i uczestnictwa (całość): 500 PLN / Cost of accommodation, meals and participation (in sum): 500 PLN

Dla tych, którzy mieszkać w innym miejscu i nie są związani z PTM – 200 PLN / For those who want to stay in another place and are not connected to the Polish Mariological Society – 200 PLN

Opłaty będą pobierane po przybyciu na sympozjum w sekretariacie Kongresu / The fees will be collected after arrival in the office of the Congress

 

Serdecznie zapraszamy!

 

We cordially invite!

 

SANKTUARIUM NA ŻYWO

Figury z Fatimy

tel. 18 20 13 979 wew. 119  (9.00-16.00)

INTENCJE MSZALNE

Porządek nabożenstw

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00

Dni powszednie – godz. 7.00, 19.00

Msza Święta w intencji

Ojca Świętego i Kościoła – godz. 12.00

 

NABOŻEŃSTWA – CODZIENNIE

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

– godz. 15.00

Różaniec – godz. 18.30

Apel Maryjny – godz. 21.00

 

FATIMSKIE UROCZYSTOŚCI

Czuwania Fatimskie – 13-ty każdego miesiąca od maja do października.

Początek – godz.18.30

Niedziele Fatimskie – pierwsza niedziela po 13-tym każdego miesiąca; od maja do

października. Początek – godz. 10.00 –

procesja różańcowa.

Pierwsze Soboty Miesiąca – przez cały rok

– od godz. 18.30

 

SAKRAMENT POKUTY

Dni powszednie – godz. 9.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

oraz w czasie każdej Mszy św.

Niedziele i święta – w czasie każdej Mszy św.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W kaplicy Niepokalanego Serca Maryi,

w dni powszednie – godz. 15.00 – 18.00

Polecamy

 

 

 

Słowo Boże na dzisiaj

źródło: www.niedziela.pl

1% dla Sanktuarium

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013