Serca 5 młodych mężczyzn już od dzisiaj należą w całości i przez wszystkie dni życia, aż po wieczność, do Boga. Poprzez kilkudniowe rekolekcje, jakie miały miejsce w Zakopanem , ks. Mieczysław Olech  SAC  pogłębiał treść i znaczenie przyrzeczeń i Ewangelii miłością, a także bardzo cennymi, własnymi przemyśleniami i refleksjami. Był to niesamowity czas obcowania z Panem Bogiem i dojrzewania duchowo, do złożenia wiecznej konsekracji w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego.

Wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień – 8 września – dzień Narodzenia Najświętszej Maryi. Trzeba tu wspomnieć, że pierwszy dzień przybycia do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego to 15 września – dzień Matki Bożej Bolesnej. Jeszcze wznioślejszy jest fakt, że w tym roku przeżywamy niesamowite rocznice: ROK JUBILEUSZOWY 300-LECIA KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, JUBILEUSZ 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W GIETRZWAŁDZIE,  JUBILEUSZ 100. ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH. Niesamowitych doznań dostarczyło także miejsce, w którym złożyli akt  wiecznej konsekracji – Zakopane, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – Polska Fatima. W tym szczególnym miejscu dla Polski, Papieża i Pallotynów– jak wspomniał w homilii wiceprowincjał ks. dr Waldemar Pawlik SAC – o g. 12:00 podczas Eucharystii 5 młodych mężczyzn na całe życie oddało Bogu całych siebie poprzez słowa konsekracji:

„Dla większej chwały Boga, Najświętszej dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, wszystkich Aniołów i świętych, i dla większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego swego, z pomocą Boga i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, świętego Ojca naszego Wincentego i wszystkich Świętych , ja NN., oddaję, poświęcam, i składam w ofierze całego siebie temuż Bogu wszechmogącemu, i postanawiam naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, dlatego na całe życie przyrzekam Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i jego Przełożonym: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, życie we wspólnocie dóbr i w duchu służby w miłości Chrystusa Pana, według Prawa tegoż Stowarzyszenia”.

Na ręce ks. wiceprowincjała Waldemara Pawlika SAC wieczną konsekracje złożyli:

·         Z Prowincji Chrystusa Króla:

kl. Tomasz Kotulski SAC

kl. Maciej Krzywiński SAC

kl. Marcin  Majewski SAC

kl. Wojciech Winek SAC

·         Na ręce księdza prowincjała Adriana Galbasa SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego wieczną konsekrację złożył:

kl. Dawid Piwowarski SAC

„Z całego serca składamy dziękczynienie najpierw Bogu, potem Wyższym Przełożonym, Księdzu Rektorowi WSD, Księdzu Kustoszowi Sanktuarium i Siostrom Nazaretankom, jak również wszystkim współbraciom pallotynom – wielkie dzięki za dar modlitwy” – wdzięczni profesi.

ks. Marcin Bieniasz SAC