• image
  • image
  • image
Previous Next

1.     Święto Ofiarowania Pańskiego jest także - z woli bł. Jana Pawła II  - Dniem Życia Konsekrowanego– w związku z tym o godz. 14.00 rozpocznie się uroczysta Msza św. dla Sióstr zakonnych i osób Bogu poświęconych, realizujących charyzmat zakonny w naszym Mieście. Ofiary złożone na tacę w tym dniu są w całości przeznaczone w całości na zakony klauzurowe.

 

2.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy czwarteko godz. 18.00 rozpocznie się modlitwa przed Najśw. Sakramentem o dar licznych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych. W pierwszy piątekod godz. 9.00 wizyta duszpasterska u chorych naszej parafii, o godz. 16.30 spowiedź dla dzieci a o godz. 17.00 Msza św. dla nich. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych od godz. 18.30, następnie nabożeństwo różańcowe z aktem oddania Najśw. Sercu Jezusowemu i Msza św. z kazaniem.

 

3.     Dzięki życzliwości Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti istnieje możliwość przekazania na rzecz Sanktuarium 1% podatku.Do tej pory nie było takiej możliwości. Na stolikach są wyłożone informacje na ten temat – można je zabrać do domu. Ważne, by dokonując aktu przekazu 1% podatku wpisać „Krzeptówki”. Wszystkim, którzy zdecydują się na wsparcie Sanktuarium z serca dziękujemy.

 

4.     W pomieszczeniu z Pamiątkami i Dewocjonaliami, które znajduje się przy wejściu do parku fatimskiego, znajdują się publikacje dotyczące fatimskiego orędzia Matki Bożej, VI Roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, te które ukazują charyzmat tego miejsca, oraz modlitewnik fatimski, prasa katolicka
i sanktuaryjny kalendarz na rok 2014.

   

Życzmy sobie w tym tygodniu; by wszyscy po spotkaniu z każdym z nas mogli śpiewać ze szczęścia – podobnie jak starzec Symeon z dzisiejszej perykopy ewangelicznej

 

III Niedziela zwykła

1.     W przyszłą niedzielę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej. Poświęcenie gromnic będzie miało miejsce na każdej Mszy św. Ten dzień jest jednocześnie Dniem Życia Konsekrowanego – w związku z powyższym o godz. 14.00 rozpocznie się uroczysta Msza św. dla Sióstr zakonnych i osób Bogu poświęconych.Ofiary złożone na tacę w tym dniu są w całości przeznaczone na zakony klauzurowe. Również tego dniaMszy św. o godz. 11.30 będzie przewodniczył J. E. Ks. Abp. Piotr Herkulan Malczuk – biskup diecezji kijowsko-żytomierskiej. Jego obecność w Sanktuarium jest związana z aktem przekazania Figury Matki Bożej Fatimskiej z Fatimy. Ta Figura, której kustoszami będą Księża Pallotyni – pracujący na Ukrainie, będzie peregrynowała po tej diecezji i Ukrainie. Wszystkich wiernych zachęcamy do udziału w tej uroczystości i modlitwy w intencji Ukrainy, przeżywającej dramatyczne chwile.

 

2.     W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. Zatem o godz. 18.30 rozpocznie się tego dnia pokutny różaniec fatimski, następnie medytacja pierwszo - sobotnią, Msza św. z kazaniem i Apel Jasnogórski. Przypominamy, że  pierwsza sobota miesiąca jest czasem w którym członkowie kółek różańcowych dokonują zmian tajemnic różańcowych.

 

3.     W naszym mieście trwa IV Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni  Bożonarodzeniowych pt. „Dobrze żeś się Jezu pod giewontem zrodziył…”. W ramach tego festiwalu w najbliższą sobotę o godz. 16.00 w Sanktuarium rozpocznie się koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

4.     Dzisiaj o godz. 16.00 rozpocznie się spotkanie opłatkowe dla Członków Żywego Różańca, Rodzin Fatimskich i Członków Związku Podhalan.

 

5.     Dzięki życzliwości Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti istnieje możliwość przekazania na rzecz Sanktuarium 1% podatku. Do tej pory nie było takiej możliwości. Na stolikach są wyłożone informacje na ten temat – można je zabrać do domu. Ważne, by dokonując aktu przekazu 1% podatku wpisać „Krzeptówki”. Wszystkim, którzy zdecydują się na wsparcie Sanktuarium z serca dziękujemy.

 

6.     W pomieszczeniu Pamiątkami i Dewocjonaliami, które znajduje się przy wejściu do parku fatimskiego, znajdują się publikacje dotyczące fatimskiego orędzia Matki Bożej, VI Roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, te które ukazują charyzmat tego miejsca, oraz modlitewnik fatimski, prasa katolicka  i sanktuaryjny kalendarz na rok 2014.

 

Wszystkim wiernym z naszej parafii a także wypoczywającym w Zakopanem życzymy doświadczenia ludzkiej dobroci i życzliwości a przede wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa.

 1.     Wczoraj rozpoczął się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność są słowa św. Pawła Ap.: „Czyż  Chrystus jest podzielony”?. Szczególnym patronem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest św. Paweł Apostoł ale także św. Wincenty Pallotti - założyciel Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księży Pallotynów i Sióstr Pallotynek. Uroczystość ku czci św. Wincentego Pallottiego przypada w środę. 

 

2.     W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 rozpocznie się spotkanie opłatkowe dla Członków Żywego Różańca, Rodzin Fatimskich i Członków Związku Podhalan. Wszystkich serdecznie zapraszamy zachęcając do udziału we Mszy św. o godz. 11.30.

 

3.     Dzisiaj o godz. 15.00 rozpocznie się dzień skupienia dla Sióstr zakonnych.

 

4.     Jutro o godz. 18:00 rozpocznie się spotkanie dla młodzieży klas III Gimnazjum przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 

 

5.     Informujemy wszystkich wiernych, że życzliwości dzięki Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti istnieje możliwość przekazania na rzecz Sanktuarium 1% podatku.Do tej pory nie było takiej możliwości. Na stolikach są wyłożone informacje na ten temat – można je zabrać do domu. Ważne, by dokonując aktu przekazu 1% podatku wpisać „Krzeptówki”.  Wszystkim, którzy zdecydują się na wsparcie Sanktuarium z serca dziękujemy.

 

6.     W pomieszczeniu z Pamiątkami i Dewocjonaliami, które znajduje się przy wejściu do parku fatimskiego, znajdują się publikacje dotyczące fatimskiego orędzia Matki Bożej, VI Roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, te które ukazują charyzmat tego miejsca, oraz modlitewnik fatimski, prasa katolicka i sanktuaryjny kalendarz na rok 2014.

 

 

Wszystkim wiernym życzymy dobrych dni w nowym tygodniu. Niech ten tydzień będący modlitwą o jedność chrześcijan będzie czasem doświadczenia jedności, pokoju i miłości w naszych rodzinach.

1.     Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego, kończy się okres Bożego Narodzenia. Jednocześnie jest to niedziela, która każe nam wracać myślą do chrztu własnego, przez który zostaliśmy włączeni do Wspólnoty Kościoła i za tę wspólnotę jesteśmy odpowiedzialni. Zatem otwórzmy szeroko drzwi dla Chrystusa. Niech runą wszystkie mury, które budujemy w naszych sercach, a które stoją na drodze ku pełnej jedności nas wszystkich.

 

2.     W najbliższą niedzielę będziemy przeżywali w Sanktuarium zewnętrzną Uroczystość ku czci św. Wincentego Pallottiego- założyciela Zjednoczenia iStowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księży Pallotynów i Sióstr Pallotynek. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na Mszę św. koncelebrowaną o godz. 11.30. Natomiast o godz. 15.00 rozpocznie się dzień skupienia dla Sióstr zakonnych.

 

3.     Jutro o godz. 14.00 rozpocznie się spotkanie dla dzieci z klasy III przygotowujących się do przeżycia rocznicy I Komunii św. Natomiast po południu o godz. 17.00 - spotkanie formacyjne dla młodzieży z klasy I gimnazjum; o 17:15 -  spotkanie formacyjne  dla młodzieży klas II gimnazjum  i o godz. 18:00 klas III gimnazjum. 

 

4.     W minionych latach wielu ludzi pytało o możliwość przekazania na rzecz Sanktuarium 1% podatku.Do tej pory nie było takiej możliwości. Od tego roku – dzięki Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti – taką możliwość posiadamy. Na stolikach są wyłożone ulotki – można je zabrać do domu. Ważne, by dokonując aktu przekazu 1% podatku wpisać „Krzeptówki”.  Wszystkim, którzy zdecydują się na wsparcie Sanktuarium z serca dziękujemy.

 

5.     W pomieszczeniu zPamiątkami i Dewocjonaliami, które znajduje się przy wejściu do parku fatimskiego, znajdują się publikacje dotyczące fatimskiego orędzia Matki Bożej, VI Roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, te które ukazują charyzmat tego miejsca, oraz modlitewnik fatimski, prasa katolicka i sanktuaryjny kalendarz na rok 2014.

   

Wszystkim wiernym naszej parafii życzymy wierności przyrzeczeniom Chrztu Świętego, oraz Bożych darów i łask w nadchodzącym tygodniu.

 

1. Jutro przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Msze św. w Sanktuarium jak każdej niedzieli. Obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła będzie miał miejsce na każdej Mszy św.  Zgodnie z dawnym zwyczajem - na drzwiach naszych domów i mieszkań poświęconą kredą kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to wyrazić nasze pragnienia poszukiwania Chrystusa w codzienności i radość z Jego odnalezienia.

 

2. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Chrztu Pańskiego, kończąca okres Bożego Narodzenia. Jednocześnie będzie to niedziela, która każe nam wracać myślą do naszego chrztu, przez który zostaliśmy włączeni do Wspólnoty Kościoła i za tę wspólnotę jesteśmy odpowiedzialni. Zatem otwórzmy szeroko drzwi dla Chrystusa. Niech runą wszystkie mury, które budujemy w naszych sercach, a które stoją na drodze ku pełnej jedności nas wszystkich.

 

3. W minionych latach wielu ludzi pytało o możliwość przekazania na rzecz Sanktuarium 1% podatku.Do tej pory nie było takiej możliwości. Od tego roku – dzięki Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti – taką możliwość posiadamy. Na stolikach są wyłożone ulotki – można je zabrać do domu. Ważne, by dokonując aktu przekazu 1% podatku wpisać „Krzeptówki”.  Wszystkim, którzy zdecydują się na wsparcie Sanktuarium z serca dziękujemy.

 

4. Jesteśmy już po rozmowach z rzeczoznawcami w sprawie szkód spowodowanych przez halny zarówno na kościele jak i w parku fatimskim. W parku jest jeszcze do zabrania drzewo. Prosimy, aby ci którzy trudzili się przy porządkowaniu „parku fatimskiego” jutro rano zabrali drzewo do swoich domów.

 

5. W pomieszczeniu z Pamiątkami i Dewocjonaliami, które znajduje się przy wejściu do parku fatimskiego, znajdują się publikacje dotyczące fatimskiego orędzia Matki Bożej, VI Roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, te które ukazują charyzmat tego miejsca, oraz modlitewnik fatimski, prasa katolicka i sanktuaryjny kalendarz na rok 2014.

 

Życzymy sobie nawzajem, byśmy umocnieni spotkaniem z Chrystusem, zanieśli Go do naszych domów i pozwolili -  aby On ożywiał naszą wzajemną miłość a Pani Fatimska niech strzeże naszych życiowych dróg.

 

SANKTUARIUM NA ŻYWO

Figury z Fatimy

tel. 18 20 13 979 wew. 119  (9.00-16.00)

INTENCJE MSZALNE

Porządek nabożenstw

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00

Dni powszednie – godz. 7.00, 19.00

Msza Święta w intencji

Ojca Świętego i Kościoła – godz. 12.00

 

NABOŻEŃSTWA – CODZIENNIE

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

– godz. 15.00

Różaniec – godz. 18.30

Apel Maryjny – godz. 21.00

 

FATIMSKIE UROCZYSTOŚCI

Czuwania Fatimskie – 13-ty każdego miesiąca od maja do października.

Początek – godz.18.30

Niedziele Fatimskie – pierwsza niedziela po 13-tym każdego miesiąca; od maja do

października. Początek – godz. 10.00 –

procesja różańcowa.

Pierwsze Soboty Miesiąca – przez cały rok

– od godz. 18.30

 

SAKRAMENT POKUTY

Dni powszednie – godz. 9.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

oraz w czasie każdej Mszy św.

Niedziele i święta – w czasie każdej Mszy św.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W kaplicy Niepokalanego Serca Maryi,

w dni powszednie – godz. 15.00 – 18.00

Polecamy

 

 

 

Słowo Boże na dzisiaj

źródło: www.niedziela.pl

1% dla Sanktuarium

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013