• image
  • image
  • image
Previous Next

1. Rok w rok w IV Niedzielę Wielkiego Postu tj. dzisiaj - rozpoczynały się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii  i Sanktuarium. Z racji Jubileuszu 100 lecia Objawień w Fatimie a nade wszystko z racji ponowienia Aktu Poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi przez Episkopat Polski z udziałem najwyższych Władz naszej Ojczyzny i znacznej liczby wiernych w dniu 6 czerwca na Mszy św. o godz. 18.00 tych rekolekcji w tym roku nie będzie. Będą one miały miejsce przed tym wydarzeniem tj. w dniach od 1 – 4 czerwca a głosić je będzie Ks. Adrian Galbas SAC - Prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Natomiast 7 kwietnia w parafii będzie miał miejsce dzień pokutny z pokutnym nabożeństwem i możliwością skorzystania z sakramentu pojednania. Rekolekcje dla dzieci rozpoczynają się jutro a ich program jest wyłożony na stolikach w Sanktuarium.

2. W środę tj. 29 marca na Mszy św. o godz. 19.00 J. E. Ks. Bp. Damian Muskus udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. W związku z powyższym we wtorek o godz. 19.30  rozpocznie się nabożeństwo pokutne i sakrament pojednania dla młodzieży, świadków bierzmowania i rodziców.

3. W nocy z 8/9 kwietnia w Częstochowie odbędzie się Pallotyńskie Czuwanie Młodzieży i maturzystów. Wszystkich pragnących w nim uczestniczyć prosimy o kontakt z ks. Grzegorzem.

4. Przypominamy, że wieczorem jak każdej niedzieli Wielkiego Postu o godz. 18.30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek; dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o 18.30 i dla młodzieży o  20.00.

5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zatem tego dnia o godz. 18.30 pokutny różaniec fatimski, następnie medytacja pierwszosobotnia, Msza św. z kazaniem i Apel Jasnogórski. Przypominamy, że w pierwszą sobotę miesiąca członkowie kółek różańcowych dokonują zmian tajemnic różańcowych.

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w okresie Wielkiego Postu składają ofiary u s. Julitty na Boży Grób i kwiaty do Bożego Grobu, wierząc, że Bóg wszystkich darczyńców obdarzy szczególnymi łaskami.

7. Kolejny raz informujemy, że na Sanktuarium można przekazać 1% podatku. Na stolikach są wyłożone ulotki, zabierzmy je do swoich domów a także powiedzmy innym o takiej możliwości. Ważne aby dokonując aktu przekazu 1% wpisać w celu szczegółowym "Krzeptówki".

Życzmy sobie aby nigdy nie ogarnęły naszego umysłu i naszego serca żadne ciemności a nadto niech naszym dniom i nocom błogosławi Bóg w Trójcy Świętej Jedyny a Maryja Pani Fatimska wskazuje nam drogi nawrócenia.

1. Dziś o godz. 18.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Przypominamy również, że w każdy piątek Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej; dla dzieci o godz. 17.00; dla dorosłych o godz. 18.30; dla młodzieży o godz. 20.00. Młodzież gimnazjalna przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania – ma obowiązek uczestniczenia w nabożeństwach wielkopostnych.

2. Jutro przypada Uroczystość św. Józefa. Msze św. w Sanktuarium o godz. 7.00; 12.00 i 19.00. Wszystkim solenizantom życzymy Bożych łask i doświadczenia w swoim życiu obecności Pani Fatimskiej.

3. W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ten dzień jest Dniem Świętości Życia oraz uroczystością patronalną Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W związku z tym wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwie różańcowym i we Mszy św. wieczornej. Jednocześnie informujemy, że w naszej Pallotyńskiej Prowincji zakończył się proces wyborczy Rady Prowincjalnej. W nowej - 3 letniej kadencji - która rozpocznie się w sobotę,  funkcję Przełożonego  Prowincjalnego będzie sprawował Ks. Zenon Hanas SAC, jego zastępcą został Ks. Waldemar Pawlik SAC, zaś Radcami Prowincjalnymi zostali wybrani; Ks. Zdzisław Słomka SAC, Ks. Grzegorz Młodawski SAC oraz Ks. Artur Stępień SAC.  Księdzu Prowincjałowi i całej Radzie życzymy Darów Ducha Świętego i polecamy ich modlitwom wszystkich wiernych.

4. W okresie Wielkiego Postu składamy ofiary u Siostry Zakrystianki. Są one przeznaczone na Boży Grób i kwiaty do Bożego Grobu. Za każdą ofiarę na ten cel złożoną ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

2. Kolejny raz informujemy, że na Sanktuarium można przekazać 1% podatku.Na stolikach są wyłożone ulotki zabierzmy je do swoich domów a także powiedzmy innym o takiej możliwości. Ważne, by dokonując aktu przekazu 1% wpisać w celu szczegółowym „Krzeptówki”. 

3. W pomieszczeniu z Pamiątkami i Dewocjonaliami, które znajduje się przy wejściu do parku fatimskiego, znajdują się publikacje dotyczące fatimskiego orędzia Matki Bożej, ostatniegoRoku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, te które ukazują charyzmat tego miejsca, oraz modlitewnik fatimski.

Jakie są życzenia na najbliższy tydzień? Oby czas Wielkiego Postu uświadomił nam, że każdy z nas ma być zwierciadłem Boga w świecie: zauważmy, aby woda odbijała niebo, nie musi być głęboka, wystarczy, że będzie czysta... Bóg przyciąga czyste serca, a czyste serca przyciągają Boga.

1. Dziś wieczorem o godz. 18.30 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Przypominamy również, że w każdy piątek Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej; dla dzieci o godz. 17.00; dla dorosłych o godz. 18.30; dla młodzieży o godz. 20.00. W tym tygodniu szczególny apel, zachęcający do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godz. 20.00 kierujemy Rodziców i młodzieży, która przystąpi do Sakramentu Bierzmowania, ufając, że wspólna modlitwa pomoże młodzieży otworzyć się na przyjęcie Darów Ducha Świętego.

2. Dzisiaj Ks. Grzegorz, pełniący obowiązki w-ce rektora naszej pallotyńskiej wspólnoty przeżywa dzień swoich imienin. Składając Księdzu Grzegorzowi serdeczne życzenia, polecamy Jego osobę modlitwom wszystkich wiernych.

3. W czwartek o godz. 20.00 Godzina Uwielbienia z modlitwą w intencji dobrego przygotowania i przeżycia 100-lecia objawień MB w Fatimie wraz
z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W związku z powyższym serdecznie zachęcamy do udziału w prowadzonej modlitwie naszych parafian, wszystkich wiernych oraz Rodziców i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

4. W najbliższą niedzielę dzień skupienia dla sióstr zakonnych realizujących swój charyzmat w naszym Mieście.

5. Tradycją tego miejsca jest, że w okresie Wielkiego Postu składamy ofiary przeznaczone na Boży Grób i kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary składamy
w kopertach u Siostry Julity lub na tacę. A wszystkich darczyńców ogarniamy naszą modlitwą prosząc Boga, by błogosławił i wspierał w codzienności.

6. Kolejny raz informujemy, że na Sanktuarium można przekazać 1% podatku. Na stolikach są wyłożone ulotki zabierzmy je do swoich domów a także powiedzmy innym o takiej możliwości. Ważne, by dokonując aktu przekazu 1% wpisać w celu szczegółowym „Krzeptówki”.

7. W pomieszczeniu z Pamiątkami i Dewocjonaliami, które znajduje się przy wejściu do parku fatimskiego, znajdują się publikacje dotyczące fatimskiego orędzia Matki Bożej, ostatniegoRoku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, te które ukazują charyzmat tego miejsca, oraz modlitewnik fatimski. 

Niech Chrystus przychodzący do naszych serc zawsze przemienia w nas to, co przemiany potrzebuje a Maryja niech będzie nam przewodniczką po wielkopostnych drogach.

1. W głębokim przeżyciu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa wielkopostne, zatem dziś o godz. 18.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Msza św. wieczorna - bez kazania - po nabożeństwie Gorzkich Żali. Zaś w każdy piątek zapraszamy na Drogę krzyżową; dzieci na godz. 17.00; dorosłych na godz. 18.30, młodzież na godz. 20.00.

2. Tradycją tego miejsca jest, że w okresie Wielkiego Postu składamy ofiary u Siostry Julity zakrystianki,  przeznaczone na Boży Grób i kwiaty do Bożego Grobu. Wszystkich darczyńców ogarniamy naszą modlitwą prosząc Boga, by błogosławił i wspierał w codzienności.

3. Na rzecz Sanktuarium można przekazać 1% podatku.Na stolikach są wyłożone ulotki zabierzmy je do swoich domów a także powiedzmy innym o takiej możliwości. Ważne, by dokonując aktu przekazu 1% wpisać w celu szczegółowym „Krzeptówki”. 

4. W pomieszczeniu z Pamiątkami i Dewocjonaliami, które znajduje się przy wejściu do parku fatimskiego, znajdują się publikacje dotyczące fatimskiego orędzia Matki Bożej, ostatniego Roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, te które ukazują charyzmat tego miejsca, oraz modlitewnik fatimski. 

Życzmy sobie, abyśmy pamiętali w codziennych chwilach naszego życia, że odnowa i nawrócenie możliwe są tylko dla tego, kto krzyżowi mówi „tak”, a nadto wszystkim wiernym życzymy głębokich przeżyć w czasie Gorzkich Żali, Dróg krzyżowych oraz wytrwałości w realizacji wielkopostnych postanowień.

1. W  środę przypada Środa Popielcowa - rozpoczynająca w Roku Jubileuszu 100 lecia Objawień w Fatimie czasWielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. Tego dnia Msze św. w Sanktuarium z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane wg. porządku niedzielnego. Niech wspólna modlitwa wszystkim wyprosi ducha pokuty a także niech będzie modlitwą wynagradzającą za grzechy własne, naszych bliskich, Kościoła i  Ojczyzny.

2. W głębokim przeżyciu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa wielkopostne. Zatem w każdy piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową; dzieci o godz. 17.00; dorosłych o godz. 18.30, młodzież o godz. 20.00, zaś w niedzielny wieczór tj. o godz. 18.30 gromadzimy się wszyscy, aby wspólnie przeżywać Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.Za udział w Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach.

3. Spotkanie organizacyjne dla Rodzicówmłodzieży, która 29 marca na Mszy św. o godz. 19.00, przystąpi do Sakramentu Bierzmowania  - w najbliższy piątek tj. 3 marca  - po nabożeństwie Drodze Krzyżowej ok. godz. 19.00.

4. Starosta Tatrzański i Burmistrz naszego Miasta  razem z młodzieżą z zakopiańskich szkół zapraszają w dniu 1 marca 2017roku Gości i Mieszkańców Zakopanego do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godz. 11.00 w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Po Mszy przemarsz pod pomnik "Żołnierzy Wyklętych" do Parku im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy ul. Kościuszki w Zakopanem. Będzie tam miała miejsce modlitwa, apel poległych oraz część artystyczna.

5. W pomieszczeniu z Pamiątkami i Dewocjonaliami, które znajduje się przy wejściu do parku fatimskiego, znajdują się publikacje dotyczące fatimskiego orędzia Matki Bożej, ostatniegoRoku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, te które ukazują charyzmat tego miejsca, oraz modlitewnik fatimski. 

Wszystkim wiernym życzymy wielu radości wynikających ze spotkań z ludźmi, zachęcając jednocześnie do pamięci, że we wtorek o północy rozpoczynamy czas pokuty, refleksji i nawrócenia. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi a Pani Fatimska wyprasza potrzebne łaski na dzień dzisiejszy i cały tydzień.

SANKTUARIUM NA ŻYWO

Figury z Fatimy

tel. 18 20 13 979 wew. 119  (9.00-16.00)

INTENCJE MSZALNE

Porządek nabożenstw

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00

Dni powszednie – godz. 7.00, 19.00

Msza Święta w intencji

Ojca Świętego i Kościoła – godz. 12.00

 

NABOŻEŃSTWA – CODZIENNIE

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

– godz. 15.00

Różaniec – godz. 18.30

Apel Maryjny – godz. 21.00

 

FATIMSKIE UROCZYSTOŚCI

Czuwania Fatimskie – 13-ty każdego miesiąca od maja do października.

Początek – godz.18.30

Niedziele Fatimskie – pierwsza niedziela po 13-tym każdego miesiąca; od maja do

października. Początek – godz. 10.00 –

procesja różańcowa.

Pierwsze Soboty Miesiąca – przez cały rok

– od godz. 18.30

 

SAKRAMENT POKUTY

Dni powszednie – godz. 9.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

oraz w czasie każdej Mszy św.

Niedziele i święta – w czasie każdej Mszy św.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W kaplicy Niepokalanego Serca Maryi,

w dni powszednie – godz. 15.00 – 18.00

Polecamy

 

 

Słowo Boże na dzisiaj

źródło: www.niedziela.pl

1% dla Sanktuarium

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013