Program kongresu

Fatima w Bożym planie zbawienia
Fatima nel Divino piano della salvezza


MIĘDZYNARODOWY KONGRES MARIOLOGICZNO-MARYJNY
SPOTKANIE KUSTOSZÓW SANKTUARIÓW POLSKICH

Congresso Internazionale Mariologico-Mariano
Incontro dei custodi dei santuari polacchi


Zakopane –Krzeptówki 13-17 września 2017

Organizatorzy:

 • Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Zakopane – Krzeptówki
 • Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów
 • Polskie Towarzystwo Mariologiczne

Patronat Honorowy:

 • Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna, Watykan
 • Konferencja Episkopatu Polski

Patronat Medialny:

 • Katolicka Agencja Informacyjna
 • Nasz Dziennik
 • Radio Alex

PROGRAM

ŚRODA, 13 września 2017

 • Spotkanie Kustoszów Polskich Sanktuariów (L’incontro dei Custodi dei Santuari polacchi).
 • Różaniec i Msza Święta (Rosario e Santa Messa) – przewodniczy i homilię głosi J. Em. Ks kard. Zenon Grocholewski – Watykan
 • Apel maryjny i procesja światła (Apello mariano e processione della luce).

CZWARTEK, 14 września 2017 (Święto podwyższenia Krzyża Świętego)

 • Sesja plenarna: Orędzie Fatimskie w perspektywie biblijnej, patrystycznej i dogmatycznej (Il messaggio di Fatima nella prospettiva biblica, patristica e dogmatica).Moderator: Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – UPJPII w Krakowie
 • Powitanie Gości i Otwarcie sympozjum (Saluto di accoglienza ed inaugurazione del Congresso) – Ks. Kustosz dr Marian Mucha SAC
 • Wprowadzenie w tematykę (Introduzione al tema) – Ks. Bp. Henryk Ciereszko – przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów
 • Denis Sahayaraj Kulandaisamy – Pontificia Facoltà Teologica „Marianum”, Rzym, Orędzie fatimskie w świetle apokaliptyki biblijnej (Il messaggio di Fatima alla luce della apocalittica biblica).
 • Ks. dr hab. Marek Gilski UPJPII, Kraków, Idea zadośćuczynienia i ekspiacji za grzechy u Ojców Kościoła (L’idea di riparazione e di espiazione per i peccati nei Padri della Chiesa).
 • Ks. Prof. Manfred Hauke (Szwajcaria), Przewodniczący Towarzystwa Mariologicznego Języka Niemieckiego, Facoltà di Teologia a Lugano (Szwajcaria), Der dogmatische Gehalt der gelserscheinungen in Fatima (Treści dogmatyczne w objawieniach Anioła w Fatimie).
 • Pytania do prelegentów i dyskusja (Domande ai relatori e la discussione).
 • Msza Święta – przewodniczenie i homilia – Ks. Bp. Henryk Ciereszko, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów
 • Pielgrzymka do sanktuariów (Il pellegrinaggio ai santuari):
  • Grupa A. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach i Morskie Oko
  • Grupa B. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu

PIĄTEK, 15 września 2017 (Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej)

 • Sesja plenarna: Orędzie Fatimskie w perspektywie duchowo-moralnej i pastoralnej (Il messaggio di Fatima nella prospettiva spirituale-morale e pastorale) Moderator: Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW Warszawa
 • O. prof. dr hab. Jacek Salij OP, UKSW –Warszawa, Kult Niepokalanego Serca Maryi darem dla współczesnego Kościoła i świata (Il culto del Cuore Immacolato di Maria come un dono per la Chiesa contemporanea e per il mondo).
 • Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, UKSW, Warszawa-Płock, Nawrócenie, pokuta i wynagrodzenie w świetle objawień fatimskich (La conversione, penitenza e riparazione alla luce di Fatima).
 • Oddziaływanie Polskiej Fatimy – dwugłos: L’influsso della „Fatima polacca”- duetto
  • Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, Oddziaływanie Sanktuarium Fatimskiego na Krzeptówkach (L’influsso e significato del Santuario di Krzeptówki).
  • Ks. dr Krzysztof Czapla SAC, Działalność i Misja Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem (L’attività e missione del Segretariato di Fatima a Zakopane).
 • Pytania do prelegentów i dyskusja
 • Msza Święta – przewodniczenie i homilia – Ks. Abp. Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski
 • Koronka do Bożego Miłosierdzia (Coroncina alla Divina Misericordia).
 • Dyskusja panelowa nt. Tajemnice fatimskie (Tavola rotonda. I segreti di Fatima) – prowadzi Ks. prof. KUL dr hab. Janusz Lekan, KUL – Lublin
 • Błędy Rosji a Fatima – prezentacja książki „Tajemnice Fatimy” – Janusz Rosikoń, red. Grzegorz Górny.
 • Wizja piekła według objawień fatimskich – I tajemnica(Visione dell’inferno nelle apparizioni di Fatima) – ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW – Warszawa
 • Kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – II tajemnica (Il culto del Cuore Immacolato di Maria) – dr Monika Waluś, Centrum Studiów Mariologicznych UKSW Kolbianum – Niepokalanów – Warszawa
 • Męczeństwo Kościoła według objawień fatimskich – III tajemnica (Martirio della Chiesa nelle apparizioni di Fatima) – Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pek MIC
 • Obecność orędzia fatimskiego w mediach (La presenza del messaggio Fatima nei media) – dr i red. William Anthony Thomas, Irlandia
 • Pytania do prelegentów i dyskusja
 • Koncert Maryjny (Concerto mariano) – p. Hanna Rybka /Sanktuarium na Krzeptówkach/.

SOBOTA, 16 WRZEŚNIA 2017

 • Sesja plenarna: Orędzie Fatimskie w perspektywie historyczno – socjologicznej (Il Messaggio di Fatima nella prospettiva storico sociologica) Moderator: Ks. dr Janusz Kumala MIC, Centrum Formacji Maryjnej Licheń Stary
 • Ks. dr Carlos Cabecinhas, rektor sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie,Znaczenie sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dla współczesnego Kościoła i świata (L’importanza del Santuario di Nostra Signora di Fatima per la Chiesa contemporanea e per il mondo).
 • Prof. dr hab. Jana Moricova, Uniwersytet Katolicki w Ružomberoku (Słowacja), Przesłanie fatimskie jako inspiracja dla Kościoła podziemnego na Słowacji (Il messaggio di Fatima come ispirazione per la Chiesa sotterranea in Slovacchia).
 • O. dr. Milad Sidky Zakhary CM (Egipt), Orędzie Fatimskie a islam (Mesaggio di Fatima e l’Islam) – ewentualnie: Maryja w islamie w świetle objawień fatimskich).
 • Pytania do prelegentów i dyskusja
 • Podsumowanie i zakończenie części naukowej Kongresu (Riassunto e la conclusione della parte scientifica del Congresso) – O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv, przewodniczący PTM
 • Msza Święta – przewodniczenie i homilia – Ks. Prowincjał Księży Pallotynów Zenon Hanas SAC
 • Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • Zebranie Plenarne Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (I termin) (Assemblea Plenaria elettorale della Società Mariologica Polacca).
 • Zebranie Plenarne Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (II termin) (Assemblea Plenaria elettorale della Società Mariologica Polacca).

NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA 2017

 • Procesja Różańcowa (Processione del Rosario).
 • Msza Święta – przewodniczenie i homilia – Ks. Carlos Cabecinhas, Rektor Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie