Odpust – jak uzyskać?

W jaki sposób można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami?

Penitencjaria Apostolska z polecenia Ojca Świętego z radością udziela możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wiernym przybywającym do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, jeśli spełnią przynajmniej jednej z warunków:

  • wierni będą pobożnie uczestniczyć w świętych nabożeństwach liturgicznych
  • przynajmniej odmówią Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary.

Kiedy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach?

  • w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – 8 grudnia,
  • w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy – 15 sierpnia,
  • w Uroczystość Matki Bożej Fatimskiej – 13 maja,
  • raz w roku w dniu dowolnie wybranym przez poszczególnych wiernych,
  • ilekroć pielgrzymi grupowo przybędą do Sanktuarium.

Obowiązuje z mocą od chwili obecnej na zawsze bez jakichkolwiek przeszkód.

Watykan, dnia 22 kwietnia 1992 r.


Co to jest odpust?

Odpust zupełny jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy” (KKK 1471).


Wina grzechu, czyli obraza Boga, zostaje zgładzona w sakramencie Pokuty, Pozostają jednak skutki grzechu. W skutkach tych ukryta jest także kara za grzech. Bóg pragnie ją zmniejszyć człowiekowi, dlatego pozwala mu zyskiwać specjalną łaskę zwaną odpustem. W darze odpustu cząstkowego uwalnia od niej częściowo, natomiast w darze odpustu zupełnego darowuje ją całkowicie. Uzyskany dar odpustu można ofiarować za siebie lub za cierpiących w czyśćcu.

Jak uzyskać odpust?

Odpust może zyskać ten, kto się nawrócił i pojednał z Bogiem. Nie może go natomiast zyskać człowiek trwający w grzechu ciężkim.

Odpust zupełny mogą zyskać ci, którzy trwają w stanie łaski uświęcającej oraz są wolni od przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet powszedniego.

W dniu, w którym pragną zyskać odpust, powinni:

  • przystąpić do Komunii Świętej,
  • pomodlić się w intencjach Ojca Świętego
  • oraz spełnić czyn miłości wskazany przez Kościół (modlitwa, posługa, umartwienie).