Wielka Nowenna Fatimska (2009-2017)

Wielka Nowenna Fatimska rozpoczęła się 13 maja 2009 r. a zakończyła się 13 maja 2017 r.

Wielka Nowenna Fatimska została zainicjowana przez Sekretariat Fatimski na Krzeptówkach i objęła swoim działaniem całą Polskę.


Włączyć się w to dzieło można w każdym czasie i może to uczynić każdy, kto chce modlić się i pracować dla Maryi. Nowenna to nasza modlitwa, ofiara, katecheza, apostolstwo, głoszone kazanie, zaproszenie do wspólnego różańca czy nabożeństwa pierwszosobotniego; wszystko po to, by Maryja była bardziej znana i miłowana przez ludzi na całym świecie, by nadszedł czas tryumfu Jej Niepokalanego Serca. Zatem włączyć się w dzieło Nowenny, znaczy wypełnić to, o co Maryja prosiła w Fatimie!

Poszczególne lata zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W ramach Nowenny będziemy rozważać naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg. Przez dziewięć kolejnych lat sześć miesięcy fatimskich (maj-październik) będzie okazją do podejmowania szczegółowych wątków związanych z przewodnim hasłem roku.

Ufamy, że Wielka Nowenna Fatimska, wypełniona modlitwą, refleksją i katechezą, stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku „nowemu, lepszemu światu” (Jan Paweł II): ku osobistemu nawróceniu i nadejściu godziny tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Tematy Wielkiej Nowenny Fatimskiej w kolejnych latach:

1.      PEWNI  ZWYCIĘSTWA (2009) – konfrontacja z cywilizacją śmierci

2.      BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU (2010)- zawsze przy Maryi

3.      WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ (2011) – jest niebo, jest piekło, jest czyściec

4.      NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE (2012) – wynagradzanie za grzechy świata

5.      EUCHARYSTYCZNY KLUCZ (2013) – cud na cudami, który zmienia wszystko

6.      ZAPRASZANI DO NIEBA (2014) – jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny

7.      POTĘGA RODZINY (2015) – domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła

8.      BÓG JEST MIŁOSIERNY (2016) – ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością

9.      DROGA PRZEZ SERCE (2017) – przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych

Co zatem oznacza włączyć się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej?

Włączyć się , tzn. wypełnić to, o co Maryja prosiła w Fatimie! Prosiła o codzienny różaniec, poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu oraz wynagrodzenie za grzechy raniące Jej Niepokalane Serce w pięć pierwszych sobót miesiąca.

Włączyć się może KAŻDY i w DOWOLNYM czasie.

ZATEM jeśli podejmujesz –  choć jedno z poniższych wezwań – włączasz się w Nowennę Fatimską:

1. Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie, tak jak prosiła nas Matka Boża.

2. Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, w którym uczestniczymy przez pięć kolejnych miesiący – z wiarą i miłością czyniąc wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ranią Niepokalane Serce Maryi.

3. Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi – przynajmniej raz w roku w dniu 22 sierpnia w święto Maryi Królowej. Tego dnia zgodnie z zarządzeniem Ojca Świętego Piusa XII, cały Kościół ma ponawiać poświęcenie się Niepokalanemu Sercu.

4. Wszyscy, jako jedna rodzina złączona dziełem Wielkiej Nowenny, odmawiamy modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej, np. raz w tygodniu – (znak jedności wszystkich włączających się do Nowenny, tekst modlitwy).

5. Na ile jest to możliwe uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich odprawianych trzynastego dnia miesiąca.

6. Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lekturę książek i uczymy się coraz bardziej miłować Ją na co dzień. Nikt z nas nie będzie apostołem Orędzia Fatimskiego, jeśli sam najpierw go nie pozna i nie zacznie nim żyć.

(!) Wszystkich włączających się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej wpisujemy do Złotej Księgi Wielkiej Nowenny, którą złożymy w darach ofiarnych w Fatimie w czasie uroczystości 100. rocznicy objawień Matki Bożej.

Więcej informacji na temat Wielkiej Nowenny Fatimskiej znajduje się na stronie Sekretariatu Fatimskiego www.sekretariatfatimski.pl