Rodzaje intencji mszalnych

W Sanktuarium Pani Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach można zamówić następujące intencje mszalne:

ikona

Indywidualne

ikona

Zbiorowe

(sobota godz. 19.00)

ikona

Wieczyste

ikona

Gregoriańskie

/30 Mszy św. sprawowanych w sposób ciągły przez 30 dni/

            


Msze indywidualne

Przyjęła się uświęcona wiekami praktyka powierzania kapłanom sprawowania Mszy św. w określonej intencji, o którą proszą wierni.

Intencja Mszy św. może dotyczyć zarówno żyjących, jak i zmarłych, jednej lub wielu osób albo spraw. Jest pięknym i szlachetnym zwyczajem ofiarować intencję mszalną np.:

 • w rocznicę ślubu,
 • urodzin dziecka,
 • jako prezent imieninowy,
 • za męża/żonę,
 • z prośbą o pomoc w rozwiązaniu zawiłych spraw,
 • o łaskę nawrócenie,
 • o dar uwolnienia od zniewolenia, itp.

Czcigodną jest też tradycja modlitw za zmarłych, np. w rocznicę śmierci czy pogrzebu, ofiarowanie Mszy zamiast wieńca pogrzebowego lub kwiatów i zniczy. 

Składana przy tej okazji ofiara stanowi zasadnicze źródło utrzymania Sanktuarium.

Jak zamówić?

 • Intencję Mszy św. można zamówić osobiście
 • W okresie letnim tj. od 1 maja do 1 października w wyznaczonym miejscu obok Sanktuarium w godzinach od 9.00 – 13.00.
 • Na furcie (w recepcji) – w domu zakonnym Księży Pallotynów codziennie również w soboty, niedziele i uroczystości w godzinach 8.00-16.00.
 • Za pomocą wiadomości e-mail (kustosz@smbf.pl lub sekretariat@smbf.pl), podając w treści:
  • intencję
  • wskazując ewentualnie konkretną datę – zawsze jednak z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
  • Prosimy o złożenie ofiary poprzez przelew tradycyjny, w tytule wpisując wskazaną intencję Mszy św. oraz ewentualną datę
 • Za pomocą listu tradycyjnego wysłanego na adres Sanktuarium (dane adresowe na dole strony lub w zakładce KONTAKT) podając w treści:
  • intencję
  • wskazując ewentualnie konkretną datę – zawsze jednak z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
  • Prosimy o złożenie ofiary poprzez przelew tradycyjny, w tytule wpisując wskazaną intencję Mszy św. oraz ewentualną datę
 • Za pomocą przekazu pocztowy lub przelewu tradycyjnego , w tytule wpisując intencję Mszy św. i ewentualnie konkretną datę – zawsze jednak z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane do przelewu znajdziesz na samym dole tej strony.

Msza św. zostanie wyznaczona po otrzymaniu listu, wiadomości mailowej, przekazu pocztowego bądź przelewu bankowego w proponowanym czy zbliżonym terminie lub w ciągu miesiąca od daty zamówienia.

Na adres nadawcy zostanie wysłane zawiadomienie.


Msze gregoriańskie

         Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia – po odprawieniu kolejnej już, trzydziestej Mszy – zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera się na przeświadczeniu wiernych 
– uświęconym czcigodną tradycją – o nadzwyczajnej skuteczności tej formy modlitwy.

Istnieją cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa (z dnia 24 lutego 1967 r.) :

 • Msza św. sprawowana jest w intencji jednej osoby;
 • ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;
 • odprawiana 30 razy (30 Mszy świętych); 
 • w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni (bez przerw).

Msze gregoriańskie to 30 mszy świętych odprawianych w kolejne dni. Ofiara składana przy okazji takiej mszy to trzydziestokrotność ofiary jaka jest składana przy umawianiu jednej intencji mszalnej.

Jak zamówić?

Chcąc ofiarować Mszę gregoriańską za osobę zmarłą, prosimy skontaktować się telefonicznie z recepcją sanktuaryjną (nr tel. 18/2066420) lub za pomocą poczty elektronicznej – kustosz@smbf.pl sekretariat@smbf.pl .

Po wspólnym ustaleniu terminu będziemy mogli zobowiązać się do odprawienia Mszy świętej gregoriańskiej.

Dane do przelewu znajdziesz na samym dole tej strony.

         


Msze wieczyste 

„Związek Mszalny ku uczczeniu Błogosławionej Dziewicy Maryi Królowej Apostołów”

Związek mszalny (msze wieczyste) istniejący w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) jest komunią modlitwy za żywych i za zmarłych. Pallotyni każdego dnia odprawiają 3 Msze św. za osoby żyjące i zmarłe, które są wpisane do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

 Msze są nazywane „wieczystymi”, ponieważ każdego dnia i na zawsze (czyli jak długo będzie istniało nasze Stowarzyszenie)  odprawia się 3 Msze święte, za wszystkie osoby żyjące, jak i zmarłe, pojedynczo wpisane z imienia i nazwiska do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

Do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych można zgłaszać:

 • dzieci i młodzież – o uproszenie dobrego, chrześcijańskiego wychowania i pomyślnego startu życiowego.
 • chorych – o przywrócenie nadziei powrotu do zdrowia i o  cierpliwość w znoszeniu różnorakich cierpień.
 • niepojednanych z Bogiem i Kościołem – o łaskę pojednania się z najbliższymi i o powrót do jedności z Bogiem.
 • zmarłych – o przybliżenie oczekiwanego dnia oglądania Boga w niebie, jeżeli tego szczęścia jeszcze nie zaznali.

Taki wpis będzie również najlepszym duchowym podarunkiem okolicznościowym z okazji:

 • urodzin i imienin,
 • chrztu świętego i pierwszej Komunii świętej,
 • sakramentu bierzmowania,
 • zawarcia sakramentu małżeństwa,
 • złożenia ślubów zakonnych,
 • przyjęcia święceń kapłańskich,
 • różnych rocznic i jubileuszów.

Osoba wpisana za życia ma udział w owocach tych Mszy świętych także po śmierci, nie ma więc potrzeby zawiadamiania o jej czy jego śmierci.

Ofiary składane na Msze Wieczyste są przeznaczone na potrzeby pallotyńskich domów formacyjnych, i są wsparciem procesu formacji alumnów przygotowujących się do pracy kapłańskiej i misyjnej.

Jak zamówić?

 • Intencję Mszy św. wieczystej można zamówić osobiście
 • W okresie letnim tj. od 1 maja do 1 października w wyznaczonym miejscu obok Sanktuarium w godzinach od 9.00 – 13.00.
 • Na furcie (w recepcji) – w domu zakonnym Księży Pallotynów codziennie również w soboty, niedziele i uroczystości w godzinach 8.00-16.00.
 • Za pomocą wiadomości e-mail (kustosz@smbf.pl lub sekretariat@smbf.pl), podając w treści:
  • imię i nazwisko osoby, za którą msze wieczyste zamawiamy
  • DOPISEK: WIECZYTE
  • wskazując ewentualnie konkretną datę – zawsze jednak z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
  • Prosimy o złożenie ofiary poprzez przelew tradycyjny, w tytule wpisując wskazaną intencję Mszy św.
 • Za pomocą listu tradycyjnego wysłanego na adres Sanktuarium (dane adresowe na dole strony lub w zakładce KONTAKT) podając w treści:
  • imię i nazwisko osoby, za którą msze wieczyste zamawiamy
  • DOPISEK: WIECZYTE
  • wskazując ewentualnie konkretną datę – zawsze jednak z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
  • Prosimy o złożenie ofiary poprzez przelew tradycyjny, w tytule wpisując wskazaną intencję Mszy św.
 • Za pomocą przekazu pocztowy lub przelewu tradycyjnego , w tytule wpisując:
  • imię i nazwisko osoby, za którą msze wieczyste zamawiamy
  • DOPISEK: WIECZYTE
  • wskazując ewentualnie konkretną datę – zawsze jednak z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Dane do przelewu znajdziesz na samym dole tej strony.

Mszę św. zostanie wyznaczona po otrzymaniu listu, wiadomości mailowej, przekazu pocztowego bądź przelewu bankowego w proponowanym czy zbliżonym terminie lub w ciągu miesiąca od daty zamówienia.

Potwierdzeniem wpisu danej osoby jest obrazek, z imieniem i nazwiskiem oraz odpowiednia datą wpisu, który wysyłamy Ofiarodawcom.

                  


Msze zbiorowe

W Sanktuarium Pani Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach w każdą sobotę tygodnia o godzinie 19.00 jest odprawiana – przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej –  tzw. Msza Święta zbiorowa.

Msza zbiorowa jest pomyślana nade wszystko w  trosce o pątników, którzy przybywając do Pani Fatimskiej pragną – bez dodatkowego kierowania się do recepcji sanktuaryjnej – zawierzyć JEJ niejako „na szybko” ważne dla nich sprawy czy bliskie im osoby (żyjące i zmarłe). Ponadto może się zdarzyć, że wierni krępują się prosić o intencję Mszy św., ponieważ nie mogą złożyć zwyczajowej ofiary. 

Msza św. zbiorowa oznacza, że jeden kapłan sprawuje Mszę św. we wszystkich intencjach modlitewnych zgłaszanych za pomocą formularza elektronicznego, na karteczkach, telefonicznie i mailowo. , m.in.:

Te intencje modlitewne każdego dnia ogarniamy modlitewną pamięcią  podczas nabożeństwa ku czci Bożego Miłosierdzia, nabożeństwa różańcowego czy też Maryjnego Apelu.  

Jak zamówić?

 • poprzez formularz elektroniczny w zakładce INTENCJE
 • osobiście umieszczając prośby lub dziękczynienia na kartkach w sanktuaryjnych skarbonkach
 • kontaktując się w sprawach pilnych w różnych intencjach telefonicznie lub mailowo (KONTAKT). Deklarujemy pamięć modlitewną za te osoby i intencje.

Intencje modlitewne zgłaszane za pomocą formularza elektronicznego zostają opublikowane na stronie w zakładce INTENCJE.

Nadesłane intencje modlitewne zostają ogarnięte modlitwą podczas najbliższej mszy zbiorowej odprawianej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

O odprawieniu Mszy św. w danej intencji nie informuje się zgłaszających tą intencję.

                                                                                                   


Dane do wpłat za pomocą przelewu tradycyjnego

Dla przelewów z Polski

Sanktuarium Fatimskie

34-500 Zakopane

os. Krzeptówki 14

Numery rachunków:

18 1240 1574 1111 0000 0790 3799

07 1240 1574 1111 0000 0790 3803


Dla przelewów z zagranicy

Sanktuarium Fatimskie

34-500 Zakopane, os. Krzeptówki 14

Numer Rachunku w formacie IBAN:

IBAN: PL 18 1240 1574 1111 0000 0790 3799

Swift: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

I Oddział w Nowym Targu

Al. 100-lecia 35A, 34-400 Nowy Targ