zal.-nr-2-Komunikat-Przewodniczacego-KEP-do-odczytania-w-kosciolach