zal.-nr-1-Zaproszenie-Metropolity-Krakowskiego-na-obchody-25-lecia-wizyty-Jana-Pawla-IIw-Zakopanem