← wróć do listy

W niedzielę 14 kwietnia, przeżywamy w Kościele Katolickim w Polsce Niedzielę Biblijną i już
VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego.
Tą niedzielą rozpoczyna się także 16 Tydzień Biblijny, który będzie trwał do najbliższej soboty  a motywem przewodnim tego tygodnia są słowa: „Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Podkreślamy także fakt, że przedmiotem lektury Pisma Świętego w Narodowym czytaniu – będą Dzieje Apostolskie. Z całego serca zachęcamy, byśmy wzięli do ręki Księgę Pisma Świętego i czytali Ją, rozważając Jej słowa.