21 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową