Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi na Krzeptówkach

← wróć do listy

Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi na Krzeptówkach

25 marca 2022 o godz. 17.00 Papież Franciszek w Rzymie, a w Jego imieniu Ks. Kard. Konrad Krajewski w Fatimie… dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. 

W tym wydarzeniu nie może nie uczestniczyć także Sanktuarium na Krzeptówkach.


W związku z powyższym serdecznie zachęcamy do udziału w piątek zarówno w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godz. 18.30 jak i w Eucharystii z Aktem poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i Ukrainy.


Pamiętajmy, że 25 marca 1984 Ojciec Święty jan Paweł II dokonał poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w 1984 r., Jubileusz Rodzin w Jubileuszowym Roku Odkupienia to dzień, który przeszedł do historii świata i Kościoła. Po dwóch latach przygotowań, w jedności z wszystkimi biskupami świata, wobec wielotysięcznej rzeszy wiernych, Jan Paweł II przed Bazyliką św. Piotra dokonuje aktu poświęcenia, wypełniając prośbę Fatimskiej Pani. Dokonał się – jak pisała Siostra Łucja – „pierwszy triumf Niepokalanego Serca Maryi”. Zaznacza również, iż dlatego Ojciec Święty prosił o sprowadzenie figury Matki Bożej z Fatimy, by nikt nie miał wątpliwości, iż wypełnia właśnie Jej prośbę.

W akcie poświęcenia Papież wypowiedział następujące słowa: 

„Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu. O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny – wybaw nas!

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny – wybaw nas!”. Wielu watykanistów i fatimologów zwracało wówczas uwagę na bardzo mocne słowa Papieża przywołujące niebezpieczeństwo wojny atomowej – zdające się zamykać drogi ku przyszłości. Jego słowa w czasie popołudniowej modlitwy w Bazylice Watykańskiej jeszcze bardziej zdawały się podkreślać trudną sytuację polityczną na świecie: „Maryjo, pomóż nam zapoczątkować Nowy świat, ponieważ Stary jest niesprawiedliwy, gnębi nas i budzi w nas lęk”.

Akt poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi stanowi istotę orędzia z Fatimy. Rzymski akt – spełniający, jak zapewniła s. Łucja, wszystkie warunki – doprowadził do spełnienia się pierwszych obietnic Maryi.

Nie wszyscy pamiętają co wydarzyło się po dokonaniu aktu poświęcenie Rosji.

13 maja 1984 miał miejsce wybuch w Murmańsku.

Jak informowała w 1984 roku prasa włoska, doszło do dość tajemniczego zdarzenia w sowieckiej bazie w Siewiernomorsku na Morzu Północnym. Otóż 13 maja 1984, w święto fatimskie, z nieznanych przyczyn miał miejsce wybuch, który zniszczył znaczną część radzieckiego arsenału broni jądrowej. Alberto Leoni, ekspert historii wojskowej, napisał: „Bez tego systemu pocisków kontrolujących Atlantyk ZSRR nie miało już najmniejszych szans na zwycięstwo”. Z powodu osłabienia potencjału atomowego ZSRR zdecydował się wówczas na politykę ustępstw. Rok później objął rządy na Kremlu Michaił Gorbaczow. Rozpoczęła się tzw. pierestrojka, przebudowa systemu, która otworzyła imperium na świat. Wydarzenia te – jak przypomina G. Weigel – przypadły w czasie Roku Odkupienia. Zgodnie z tradycyjnym datowaniem ziemskiego życia Chrystusa, Rok Odkupienia 1983-1984 wyznaczał 1950. rocznicę zbawczej śmierci Jezusa, będącą punktem zwrotnym w historii świata. Zbieżność tych dat i wydarzeń, jak również zbieżność z dniem 13 maja, jest dziś niezmiernie wymowna.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Akcie Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi w piątek 25 marca o godz. 19.00 na Krzeptówkach.