zal.-nr-1-Apel-przewodniczacego-Episkopatu-Polski-w-zwiazku-z-prosba-Ojca-Swietego-Franciszka