poniedziałek, 04, styczeń 2021 19:14

córka

o długie życie na ziemi i mądrość i pomoc finansową dla moich rodziców