poniedziałek, 04, styczeń 2021 19:14

Ewa

Matko Fatimska polecam Twemu sercu i orędownictwu moich bliskich i rodzinę i obdarz łaskami potrzebnymi i Darami Ducha św Proszę módl się za nimi Najśw. Pani Fatimska