KS. ADRIAN GALBAS SAC, BISKUPEM POMOCNICZYM DIECEZJI EŁCKIEJ

← wróć do listy

KS. ADRIAN GALBAS SAC, BISKUPEM POMOCNICZYM DIECEZJI EŁCKIEJ

W samo południa 12 grudnia 2019 roku została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Franciszka o nominacji ks. Adriana Józefa Galbasa SAC, prowincjała Księży Pallotynów w Poznaniu na biskupa pomocniczego diecezji ełckiej.

KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE:

Ojciec Święty Franciszek mianował  Ks. Adriana Józefa GALBASA SAC, przełożonego prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Poznaniu, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej i przydzielił mu stolicę tytularną Naisso.

Rozmawiając z Radiem Watykańskim o powierzonej mu przez Papieża misji, ks. Galbas zapewnia, że przyjmuje ją z ufnością, widząc w tym konkretny przejaw Bożej woli względem jego osoby.

Diecezji ełckiej nie znam, jeśli to tylko z wakacji, więc wiem, że są to strony piękne. Chciałbym oddać się cały do dyspozycji biskupowi Jerzemu i wnieść wszystkie talenty, jakimi Pan Bóg mnie obdarzył, aby pomóc Kościołowi w tym pięknym zakątku Polski – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Galbas. – Jestem wychowany na Śląsku. Ostatnie 17 lat spędziłem w Wielkopolsce, a prawie 40 lat w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. To wszystko chcę teraz podarować Kościołowi w Ełku. Doświadczenie Kościoła na Śląsku, doświadczenie Kościoła wielkopolskiego, a przede wszystkim nasz pallotyński charyzmat, w którym jest tak bardzo akcentowana otwartość na każdego i potrzeba współpracy między duchownymi i świeckimi, z każdym w Kościele po to, by rosła chwała Boża i by wzrastała wiara.

PALLOTYNI W DIECEZJI EŁCKIEJ
Diecezja ełcka Dioecesis Liccanensis – jedna z 3 diecezji w metropolii warmińskiej ustanowiona przez papieża Jana Pawła II 25 marca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloniae populus.

Diecezja ełcka jest związana ze wspólnotą Księży Pallotynów. 8 września 1957 roku J.E. Ks. Bp Tomasz Wilczyński za zgodą ówczesnego przełożonego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego powierzył pracę Księżom Pallotynom w Rynie i Szymonce. W roku 1993 śp. ks. dr Roman Forycki SAC został poproszony przez bpa Wojciecha Ziembę o przyjęcie stanowiska rektora i pokierowanie organizacją WSD, powstającego w Ełku. Po uzyskaniu zgody przełożonych podjął się tego zadania w ramach przynależności do Prowincji Chrystusa Króla i do wspólnoty w Rynie, do której został formalnie przydzielony na czas pobytu w Ełku. Oprócz pełnionej funkcji rektora WSD w Ełku, wszedł w skład Rady Kapłańskiej diecezji ełckiej, został dyrektorem Wydziału ds. Zakonnych Ełckiej Kurii Diecezjalnej, a także podejmował wykłady zarówno w seminarium, jak i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

BIOGRAFIA BISKUPA NOMINATA
Ks. Adrian Józef Galbas SAC, urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W latach 1987-1993 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 10 września 1993 roku w Zakopanem, a 7 maja 1994 r. roku w Ołtarzewie został wyświecony na kapłana.

Ks. Adrian Józef Galbas SAC od 1994 do 1995 r. był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995 – 1998 studiował na KUL-u teologię oraz komunikacje i dziennikarstwo. W latach 1998-2002 pełnił funkcje prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie., a od 2002 do 2005 był radcą w zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. W latach 2002 – 2003 był też sekretarzem ds. Apostolstwa w Częstochowie. W 2003 roku został proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 roku. Jednocześnie od 2008 do 2011 roku pełnił także funkcję radcy w zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu.

Ks. Adrian Józef Galbas SAC w 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2011 roku jest prowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu.

Wspólnota Sanktuarium Narodowego Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach składa aerdeczne podziękowania Księdzu Biskupowi Adrianowi Galbasowi SAC za dotychczasową współpracę i zapewnia o nieustannnej pamięci modlitewnej.