Niedziela Biblijna 1.05.2022

← wróć do listy

Niedziela Biblijna 1.05.2022

Dzisiaj przeżywamy w Kościele Katolickim w Polsce Niedzielę Biblijną i już VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tą niedzielą rozpoczyna się także 14 Tydzień Biblijny, który będzie trwał do soboty 7 maja 2022 a motywem przewodnim tego tygodnia są słowa: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”, które będą rozważane w wybranych fragmentach Ewangelii wg św. Łukasza, którą powszechnie nazywamy Ewangelią Miłosierdzia. Aktualny kontekst wojenny mówi nam dużo o potrzebie sięgania po Słowo Boże, aby kształtować w sobie ducha solidarności, braterstwa, ofiarności, a przede wszystkim ducha pokoju. Ale nade wszystko chcemy w tym tygodniu dziękować Ojcu niebieskiemu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa.