IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 marca 2021r.

← wróć do listy

IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 marca 2021r.

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Pan jest moim pasterzem i to On zawsze wiedzie mnie po właściwych ścieżkach,  więc chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza a Twoja dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. Prośmy Boga by dał nam taką moc, byśmy w naszym życiu zawsze szli za Jezusem z przekonaniem, że on nas zawsze prowadzi po właściwych ścieżkach, nawet wtedy gdy te ścieżki są dla nas trudne i nijak się mają do naszych pragnień, planów, marzeń, tęsknot i intencji. Jego ścieżka zawsze jest tą właściwą czyli taką, która tu na ziemi doprowadzi nas do największego szczęścia a nade wszystko do wiecznego zbawienia, nawet wtedy gdy te ścieżki prowadzić nas będą przez ciemną i długą dolinę – my nie rezygnujemy bo On będzie z nami. Weźmy do ręki różaniec o który Ona – Matka, tak bardzo prosi ufając, że modlitwa i pokuta w połączeniu z wiarą w moc Boga zbawią świat i uwolnią ten świat i naszą Ojczyznę od dotykającego nas cierpienia.
  2. Rok w rok w IV Niedzielę Wielkiego Postu – rozpoczynają  się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii  i Sanktuarium. Tak jest i w tym roku. Rekolekcje trwać będą do środy włącznie a spotkania rekolekcyjne będą miały miejsce co dnia o godz. 12.00 i 19.00. Będą także transmitowane na stronie Sanktuarium www.smbf.pl. Przypominamy, że rekolekcje głosi ks. Sławomir Radulski SAC z WSD w Ołtarzewie. 
  3. W czwartek o godz. 20.00 rozpocznie się Godzina Uwielbienia połączona z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem oraz szansą utożsamienia się ze św. Janem Pawłem II; Jego świętością i nauczaniem.
    W związku z powyższym serdecznie zachęcamy do udziału w tej modlitwie nie tylko młodych ludzi, którzy przygotowują się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania z naszej parafii ale też wszystkich wiernych.
  4. Tradycją tego miejsca jest, że w okresie Wielkiego Postu składamy ofiary przeznaczone na Boży Grób i kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary składamy w kopertach u Siostry Julity lub na tacę. A wszystkich darczyńców ogarniamy naszą modlitwą prosząc Boga, by błogosławił i wspierał w codzienności.
  5. Od dobrych paru lat na rzecz Sanktuarium można przekazać 1% podatku. Na stolikach są wyłożone ulotki – zabierzmy je do swoich domów a także powiedzmy innym o takiej możliwości. Ważne, by dokonując aktu przekazu 1% wpisać w celu szczegółowym „Krzeptówki”. 
  6. W pomieszczeniu z Pamiątkami i Dewocjonaliami, które znajduje się przy wejściu do parku fatimskiego, znajdują się publikacje dotyczące fatimskiego orędzia Matki Bożej, te które ukazują charyzmat tego miejsca, modlitewnik fatimski, natomiast w naszej furcie po każdej Mszy św. można zamówić intencje; indywidualne, gregoriańskie i zbiorowe.

Życzmy sobie aby nigdy nie ogarnęły naszego umysłu i naszego serca żadne ciemności
a nadto niech naszym dniom i nocom błogosławi Bóg w Trójcy Świętej Jedyny a Maryja – Pani Fatimska wskazuje nam drogi nawrócenia.