Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w kolejnych diecezjach