Poświęcenie Kościoła w Portugalii i w Hiszpanii oraz w Polsce

← wróć do listy

Poświęcenie Kościoła w Portugalii i w Hiszpanii oraz w Polsce

Poświęcenie Kościoła miało miejsce 25 marca 2020r. w Bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy po nabożeństwie różańcowym o godz. 18.30 (19.30 czasu polskiego). Tego Aktu dokonał Jego Eminencja Kardynał Antonio dos Santos Marto.


Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

Sanktuarium Fatimskie, Bazylika Matki Boskiej Różańcowej, 25 marca 2020

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Kościół pielgrzymujący na ziemi, 

Twój lud żyjący w Portugalii i w Hiszpanii,

spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia, 
i błaga:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia

wspomagaj Twój Kościół,

bądź natchnieniem dla rządzących narodami,

wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących, 

wspieraj pokornych i uciśnionych,

uzdrawiaj chorych i grzeszników,

podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,

przywracaj wolność jeńcom i więźniom

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Portugalii i w Hiszpanii,

widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.

Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,

jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych, pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,

umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,

bądź światłem dla umierających, powitaj umarłych w swoim Królestwie, chroń nas od wszelkiego zła i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, 

Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki, 

której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi, 

narody Portugalii, Hiszpanii i tak wielu innych krajów,

które od wieków są Twoje, proszą dziś: przyjmij zawierzenie Twego Kościoła. W świetle Twojego zmartwychwstania, objawionym tu trojgu dzieciom jako ucieczka i droga prowadząca do Twego Serca,

poświęcamy się Twemu Przenajświętszemu Sercu

i oddajemy Kościół w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,

Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

przyjmij tych, którzy odchodzą,

dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,

odnów wszechświat i ludzkość. Amen.