Przekazanie figury Matki Bożej Fatimskiej do Kaplicy Prezydenta