Radio Maryja w Sanktuarium

← wróć do listy

Radio Maryja w Sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w dniu 19 sierpnia gościło Radio Maryja i TV Trwam – w ramach poniedziałkowych transmisji i spotkań Rodziny Radia Maryja.

Było to już drugie spotkanie na Krzeptówkach w 2013 roku. W maju spotkanie miało miejsce w dniu objawień Matki Bożej, czyli dnia 13; podobnie było i tym razem, spotkanie Rodziny Radia Maryja w Polskiej Fatimie na Krzeptówkach również przypadło na dzień objawień. Jak bowiem nam wiadomo, w miesiącu sierpniu Matka Boża ukazała się trójce fatimskich pastuszków 19 sierpnia. Z racji , iż przeżywamy V rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej, który koncentruje się wokół tematu: Eucharystyczny klucz. Cud nad cudami, który zmienia wszystko, również tematyka spotkania wiązała się z tematem Eucharystii.

Spotkanie na Krzeptówkach rozpoczęło się o godz. 18.00 modlitwą Anioł Pański i powitaniem wszystkich zebranych (pod nieobecność ks. Kustosza) przez wicerektora Wspólnoty Pallotynów na Krzeptówkach – ks. Wojciecha Jurkowskiego SAC. W modlitewny klimat wszystkich uczestników wprowadził program słowno-muzyczny Matka Boża z Fatimy – Przewodnicza na drogach wiary, przygotowany przez ks. dr Michała Kiersnowskiego razem z młodzieżą z parafii na Krzeptówkach i kapelą sanktuaryjną. Bezpośrednio przez Mszą św. ks. Marcin Sawicki SAC – wikariusz parafii zapoznał wszystkich z krótką historią Sanktuarium na Krzeptówkach oraz historią figury Matki Bożej Fatimskiej, która jest sercem tego miejsca. Uroczystej Mszy św., którą koncelebrowało bardzo wielu kapłanów z różnych stron Polski, przewodniczył ks. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, profesor UKSW, z Warszawy. Jego płomienne i wzruszające kazanie wierni nagrodzili gromkimi oklaskami.

Druga część spotkania, po modlitwie różańcowej i Apelu Maryjnym w Sanktuarium, to Rozmowy niedokończone, transmitowane już tylko na antenie Radia Maryja. Temat, jaki został podjęty, stanowił kontynuację tematyki podjętej w maju, a mianowicie Eucharystia ofiarą. W Rozmowach uczestniczyły następujące osoby: ks. dr hab. Czesław Parzyszek SAC z Warszawy, ks. dr hab. Marian Kowalczyk SAC z Ołtarzewa, ks. dr Franciszek Gomułczak SAC z Ołtarzewa, ks. dr Krzysztof Czapla SAC z Krzeptówek oraz ks. Wojciech Jurkowski SAC z Krzeptówek. Rozmowy prowadził, jak i cała transmisję O. Dariusz z Radia Maryja. Podjęcie tej problematyki, nawiązujące do V roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, po raz drugi w ramach Rozmów niedokończonych wynikało z pragnienia, by pogłębić znajomość treści Fatimskiego Przesłania, które ciągle zachowuje swoją aktualność.

Spotkanie Rodziny Radia Maryja na Krzeptówkach było pięknym świadectwem wiary i miłości do Boga, Maryi i Kościoła.