Rezurekcja 2023

← wróć do listy

Rezurekcja 2023

Msza Rezurekcyjna rozpoczęła się o godzinie 6.00 Procesją Rezurekcyjną wokół Sanktuarium, która została ubarwiona góralskim graniem i śpiewaniem.

Mszy Św. przewodniczył ks. dr Michał Siennicki SAC z Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie

Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC.

Stajemy dziś z wiarą przed pustym grobem Jezusa, który umarł z miłości do nas, jednak nie jesteśmy w żadnej mierze zafrasowani, gdyż przekonujemy się, że miłość zwycięża śmierć, zmartwychwstaje, rodzi nowe życie. Takie jest radosne orędzie wielkanocnego poranka, rozpoczynającego zupełnie nowy rozdział dziejów Boga z ludźmi.

słyszymy na wstępie homilii.

Miłość to natura Boga, który całym sobą ukochał świat, a szczególnie człowieka. Przeżywając święta wielkanocne doświadczamy tej miłości, która dzięki Chrystusowemu Zmartwychwstaniu objawia się w wielkich dziełach Bożych.

mówi dalej ks. Kowalczyk SAC.

Ks. Marian Kowalczyk przypomniał nam, że będąc chrześcijanami, nie wolno nam zapomnieć o tym, co Bóg uczynił dla nas z wielkiej miłości i o tym, co czyni dla nas dziś w swoim Kościele, który jest widzialnym planem miłości Boga do człowieka.

Św. Jan Paweł II często powtarzał: Nie ma zbawienia bez Kościoła i zachęcał do jednoczenia się z Chrystusem w Kościele.

mówił kapłan.

Ks. Kowalczyk SAC przywołał również w tym miejscu osobę Świętego Jana Pawła II, mówiąc:

Pozwólcie, że właśnie na tym miejscu, w Narodowym Sanktuarium Fatimskim, wzniesionym jako wotum wdzięczności za ocalenie życia św. Jana Pawła II, przytoczę Jego ostatnie w życiu doczesnym życzenia i Jego ostatnie, niejako testamentalne, przesłanie z pamiętnego roku 2005: „Moi drodzy, prowadzeni przez liturgię, módlmy się do Pana Jezusa, aby świat zobaczył i uznał, że dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu to, co uległo zniszczeniu, zostaje odbudowane, to co było stare, odnawia się, i wszystko powraca – jeszcze piękniejsze – do swej pierwotnej doskonałości”.

Fotorelacja Paweł Murzyn