Wmurowanie różańca Ojca Świętego w fundamenty Kościoła