XI rocznica zamachu na życia Ojca Świętego i pierwsza msza w nowym kościele