Zechciejmy wcielać w życie 5 „ludzkich” przykazań Pallottiego – w uroczystość założyciela Stowarzyszenia zachęcał ks. Oleszko SAC

← wróć do listy

Zechciejmy wcielać w życie 5 „ludzkich” przykazań Pallottiego – w uroczystość założyciela Stowarzyszenia zachęcał ks. Oleszko SAC

22 stycznia obchodzimy Uroczystość ku czci założyciela Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księży Pallottynów i Sióstr Pallottynek, czyli św. Wincentego Pallottiego. Dzisiejszego dnia mieliśmy przyjemność wsłuchiwać się w Słowo, które głosił do nas Ks. Jan Oleszko SAC – Sekretarz naszej Prowincji ds. Misji.

-Pallottii przez całe życie mnie zaskakuje- powiedział we wstępie ksiądz Oleszko.

-Pallotti wiedział, że od człowieka do człowieka idzie się przez Boga- tymi słowami Pallottyn zwrócił uwagę, jak ważne jest budowanie relacji z ludźmi poprzez naszą relację z Bogiem.

– W obecnych czasach jednak często w imię człowieka zabijamy człowieka. A Pallotti uczy nas jak budować relację do człowieka. „Wy jesteście światłością świata” powiedział Jezus. Bądźcie zatem światłością świata. Wiadome jest, że kto zapatrzy się w ciemność, ten stanie się ciemnością. Światło zatem jest ważne. Naszym życiem musimy nieść światło. – mówił dalej ks. Sekretarz.

Ksiądz Oleszko tłumaczył, że Pallotti oprócz m.in. 10-ciu przykazań Bożych, 5-ciu przykazań kościelnych kierował się w życiu jeszcze 5-ma przykazaniami „ludzkimi”, które nazwał „przykazaniami Pallottiego”.

Pierwsze przykazanie Pallottiego- nie bójmy się światłości. Nie obawiajmy się wnosić światła w nasze życie, ale i w życie świata. Zostaliśmy powołani do tego, by rozświetlać świat naszą wiarą. Każdy z nas oświecony światłem Ducha Świętego może dokonać wielkich dzieł.

Drugie przykazanie Pallottiego – jedność. „Nie dajcie się podzielić”- mówił Pallotti. W swoich czasach był niestety nie zrozumiały. Poglądami wyprzedał swoją epokę. Nie bał się mówić i zachęcać, by działać ”RAZEM”. Jezus przecież modlił się: ”Boże, by stali się jedno”. Ks. Sekretarz naświetlił, jak ważne są wspólne dzieła, jednoczenie się w imię Boga.

Trzecie przykazanie Pallottiego – być dobrym. Co oznacza być dobrym? Dobry to wrażliwy, umiejący zauważyć, taki, który nie przechodzi obojętnie. W tych czasach szczególnie jest to ważne. Największym bogactwem człowieka jest po prostu „być”. Wg badań przeprowadzonych w Polsce 60% mężczyzn w wieku do 40 lat czuje się samotnie. Czyli nie mają nikogo, z kto po prostu z nimi „jest”, towarzyszy im, nie stara się ulepszać, zmieniać, doradzać. Po prostu „jest”. Na tym też polega wartość ojca i matki, że „jest”. Nie musi przynosić prezentów, co chwilę obdarowywać czymś. Ważne, że „jest”. „Człowiekowi coraz bardziej trzeba dawać coś do serca a nie do rąk.” – mówił ks. Sekretarz.

Czwarte przykazanie Pallottiego – wykorzystać możliwości. Każdy z nas to wielki potencjał. Mówi się, że Pallotti „obudził olbrzyma”. Czyli kogo? Was – ludzi świeckich. Obudził i zachęcił ich do działania, do podejmowania inicjatyw w kościele. Pallottyni stali się specjalistami od duszpasterstwa świeckich. Podejmując jednak jakieś działania, nie narzekaj. Nie wstydź się. Nie wstydź się dźwigać swojego krzyża. Jak trudno jest nam zrobić znak krzyża na początku podróży … Tylko wstyd nie pozwala nam skorzystać często z wielkich łask jakie daje nam Bóg w danej wspólnocie.

Piąte przykazanie Pallottiego – nie bój się trudu. Jak piękny jest na przykład trud wychowania dzieci. My tak często chcemy outsourcingować nasze trudy. A to nie ważne jaki jest nasz krzyż: mały czy duży. Ale jest nasz. Ważne jest by to zrozumieć, by się krzyża nie bać. Jak jest trud, to też jest wartość. Weźmy na przykład zawody sportowe. My, jako widzowie możemy tylko częściowo się cieszyć ze złotego medalu zdobytego na zawodach. Ale prawdziwe piękno zwycięstwa czuje tylko zawodnik, który ten medal zdobył. A wcześniej ćwiczył, trenował, ponosił trud, wyrzeczenia i wysiłek, by na końcu zdobyć ten złoty medal.

– Zechciejmy te 5 przykazań Pallottiego wcielać w życie. To przykazania „ludzkie”.- zachęcał Ks. Oleszko.

– Żeby być kimś, trzeba wiedzieć kto to. Inaczej jest się nikim. To Ty jako Ty, jesteś najcenniejszy w oczach Boga. Wypielęgnujmy optymizm w naszym życiu. Światło, jedność, dobroć, umiejętność wykorzystania tego, co Bóg nam dał, nie bać się krzyża. To bardzo ludzkie przykazania Pallottiego. – podsumował ks. Jan Oleszko SA, Sekretarz Prowincji ds. Misji