Czuwanie fatimskie

← wróć do listy

Czuwanie fatimskie

13 września uroczystej Mszy św. przewodniczył Kustosz Sanktuarium ks. dr Marian Mucha SAC. Homilia skupiła się wokół czwartego przykazania Bożego: „Czcij Ojca twego i Matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój da Tobie”.

Ks. Kustosz podkreślił, że „cześć należy się rodzicom nie dlatego, że są dobrymi rodzicami, ale dlatego, że zgodzili się oni być narzędziem poprzez które Bóg spełnia Swoje pragnienia by powołać każdego z nas do istnienia. Rodzice pozwalają Bogu niejako dalej stwarzać i dlatego winniśmy oddawać im cześć”. Ponadto zauważył, że czwarte przykazanie zobowiązuje dzieci do przebaczenia rodzicom ich złych humorów, ich niecierpliwości, ich zmęczenia i tak samo zobowiązuje rodziców do przebaczenia dzieciom, że nie od razu wszystko rozumieją, że mają inne zdanie, że są niewyrozumiałe. I wreszcie to przykazanie zobowiązuje małżonków do przebaczania sobie nawzajem”. Na zakończenie zaapelował, aby modlić się o to, by być razem, modlić się wspólnie i przebaczać!

Dzień 13 września zakończył się Apelem Jasnogórskim i procesją światła do parku fatimskiego.