Komentarz do Ewangelii- 24 stycznia 2021 r.

← wróć do listy

Komentarz do Ewangelii- 24 stycznia 2021 r.

Ewangelia

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.


Komentarz

Św. Ignacy radzi, aby rozważając Ewangelię, widzieć oczami wyobraźni miejsce wydarzeniao, słuchać co mówiąosoby i patrzeć co czynią.

Jezus przyszedł do Galilei. Jego pierwsze nauczanie to dwa zdania: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabłaNasze winy wykopały przepaść między nami a naszym Bogiem. Bóg pokonał tę odległość: Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nasPrzeszedł On dobrze czyniąc i uwalniając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał Szymona i Andrzeja rzucających sieć w jezioro i rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

Wielkie wody w Biblii są symbolem mieszkania złego ducha: Ty ujarzmiasz pyszniące się morze, poskramiasz jego wzdęte bałwany. Ty zdeptałeś Rahaba jak padlinę (Ps 89,10).Jezus ucisza burzę na morzu, chodzi po wodzie, ratuje tonącego Piotra. Stwierdzenie „uczynię was rybakami ludzi” oznacza, że będą wyrywać ludzi ze szponów szatana. Chrystus dał im władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika.

Psalm 69 i fragment z 2 Listu do Tymoteusza podpowiada odpowiedź na usłyszane Słowo: Wybaw mnie, Boże, bo woda sięga mi po szyję. Ugrzązłem w błotnej topieli i nie mam nigdzie oparcia. Niechaj mnie nurt wody nie porwie, niech nie pochłonie mnie głębia, niech otchłań nie zamknie nade mną swej paszczy. Daj mi swego Ducha i rozpal we mnie na nowo charyzmat Boży, abym wziął udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga.

ks. Rafał Nitek SAC