NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO – 24 STYCZNIA

← wróć do listy

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO – 24 STYCZNIA

– Niedziela Słowa Bożego to iskra, która wychodzi i powinna wzbudzić zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z okazji zbliżającej się Niedzieli Słowa Bożego.

Niedziela Słowa Bożego została wyznaczona na 3. niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku przez papieża Franciszka w liście apostolskim w formie motu proprio „Aperuit illis”. Ten dzień ma być wyjątkowo poświęcony celebracji, refleksji i krzewienia Słowa Bożego.

17 grudnia 2020 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę zawierającą wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego, wskazując na obrzędy szczególnie dostosowane do tego dnia. Zwrócono uwagę na procesję z wnoszeniem Ewangeliarza, a przynajmniej jego złożenie na ołtarzu. Podkreślono, że teksty umieszczone w lekcjonarzach nie powinny być zastępowane lub opuszczane, a także zalecono śpiew psalmu responsoryjnego. Głoszący słowo Boże podczas homilii powinni wyjaśniać znaczenie biblijnych tekstów, czyniąc je dostępnymi dla całej wspólnoty. Muszą być także odpowiednio przygotowani wewnętrznie i zewnętrznie.

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zachęcił wszystkich do włączenia się w Niedzielę Słowa Bożego. – Niedziela Słowa Bożego to iskra, która wychodzi i powinna wzbudzić zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia Chrystusa – podkreślił. – Kościół wyrasta ze Słowa Wcielonego, to znaczy z Osoby Jezusa Chrystusa, ale Pismo Święte jest wprowadzeniem i komentarzem do Osoby Jezusa Chrystusa– dodał.  Zauważył, że Pismo Święte powinno się czytać i rozważać cały rok. W tym szczególnym dniu należy zwrócić uwagę na Słowo Boże, homilię, ale też oprawę liturgiczną i procesję, w której Ewangeliarz jest uroczyście wnoszony.


Zachęcamy do zapoznania się oraz rozpowszechniania przygotowanych przez Katolicką Agencję Informacyjną materiałów poświęconych Biblii Nawarskiej, wydanej niedawno przez APOSTOLICUM:

*abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP: 

*ks. prof. Henryk Witczyk, Przewodniczący Dzieła Biblijnego:

*ks. Paweł Rytel-Andrianik, dyrektor Biura ds. Komunikacji Zagranicznej w Sekretariacie KEP:

*ks. Jan O’Dogherty, przedstawiciel Ediciones Universidad de Navarra w Polsce:

*Biblia Nawarska – jedyna taka Biblia w Polsce: