III Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2020 r.

← wróć do listy

III Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2020 r.

1.  Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego  i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne – zarówno państwowe jak i kościelne /Dekret Metropolity Krakowskiego/ –  mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami. W związku z powyższym ogłoszenia duszpasterskie są następujące;

2.  Dziś o godz. 18.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Przypominamy również, że w każdy piątek Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej; dla dzieci o godz. 17.00; dla dorosłych o godz. 18.30;dla młodzieży o godz. 20.00. Proszę wszystkich wiernych zwłaszcza osoby dojrzałe wiekiem, dzieci 
i młodzież oraz tych którzy źle się mają o duchową łączność z Sanktuarium poprzez transmisję Mszy świętych, nabożeństw w internecie na stronie www.smbf.pl, lub przez przekaz telewizyjny tak, by zadość czynić zarządzeniom władz naszej Ojczyzny i służb sanitarnych ze świadomością, że w Sanktuarium na Mszach Świętych, nabożeństwach nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób.

3.  W Sanktuarium zawsze będą sprawowane Msze św. i nabożeństwa wg zwyczajnego porządku, nawet wtedy, gdy nikt z wiernych w nich nie będzie uczestniczył

4.  Od jutra po Mszy św. o godz. 7.00 w Sanktuarium będzie wystawiony Najświętszy Sakrament do godz. 19.00 z możliwością prywatnej, osobistej adoracyjnej i wynagradzającej modlitwy – jednak z zachowaniem zarządzeń 
i rozporządzeń wszystkich służb – w  intencji, by Miłosierny Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia związane z pandemią. W czasie adoracji w zwyczajowych godzinach będzie istniała możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania.

5.  Również od jutra każdego dnia Msza św. o godz. 12.00 będzie sprawowana 
w błagalnej intencji – by Bóg chronił nas od powietrza, głodu, ognia, wojny  
i pandemii. Tę Msze będziemy przeżywali w solidarnej i duchowej łączności 
z naszymi braćmi i siostrami, którym wirus zabrał życie, z tymi, którzy są zarażeni  koronawirusem i z ich najbliższymi, z całym światem medycznym niosącym ofiarnie pomoc chorym oraz z władzami, które służą naszej Ojczyzny na wszystkich szczeblach.

6.  W najbliższą niedzielę miały się rozpocząć wielkopostne rekolekcje dla dzieci 
i dorosłych.
 Informujemy z przykrością wszystkich wiernych ze zgodnie 
z zarządzeniami kościelnymi zostają one odwołane, podobnie jak dzień skupienia dla Sióstr zakonnych, który miał rozpocząć się dziś o godz. 15.00.

Z całego serca proszę Was o zrozumienie tej sytuacji i wynikających z niej wszelkich ograniczeń w naszej Wspólnocie Narodowej i Wspólnocie Kościoła. One są skutkiem wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Mimo wszystko ufajmy Bożej Opatrzności, oraz módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby nieszczęścia a Matka Boża Fatimska strzegła  każdego z nas. Św. Janie Pawle – Módl się za nami!

                                                                                 ks. Marian Mucha SAC, kustosz