IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020r.

← wróć do listy

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Pan jest moim pasterzem i to On zawsze wiedzie mnie po właściwych ścieżkach,  więc chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza a Twoja dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. Prośmy Boga by dał nam taką moc, byśmy w naszym życiu zawsze szli za Jezusem z przekonaniem, że on nas zawsze prowadzi po właściwych ścieżkach, nawet wtedy gdy te ścieżki są dla nas trudne i nijak się mają do naszych pragnień, planów, marzeń, tęsknot i intencji. Jego ścieżka zawsze jest tą właściwą czyli taką, która tu na ziemi doprowadzi nas do największego szczęścia a nade wszystko do wiecznego zbawienia, nawet wtedy gdy te ścieżki prowadzić nas będą przez ciemną i długą dolinę – my nie rezygnujemy bo On będzie z nami. Weźmy – my tu w Sanktuarium a Wy w swoich domach – do ręki różaniec o który Ona – Matka, tak bardzo prosi ufając, że modlitwa i pokuta w połączeniu z wiarą w moc Boga zbawią świat i uwolnią ten świat i naszą Ojczyznę od pandemii.
  2. Transmisja Różańca z Sanktuarium za pośrednictwem naszej strony internetowej codziennie o godz. 18.30.i 20.30. Sanktuarium transmituje na żywo
  3. Rok w rok w IV Niedzielę Wielkiego Postu – rozpoczynały się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii  i Sanktuarium. Ale z racji panującej trudnej sytuacji tych rekolekcji w tym roku nie będzie. W zamian mamy swoiste Narodowe rekolekcje, więc próbujmy wykorzystać ten czas na modlitwę ale też troskę o drugiego człowieka – zwłaszcza słabego, chorego. Bądźmy w tej trudnej sytuacji razem. 
  4. Mam świadomość, że teraz ludzie nie mogą przyjść do świątyń więc my musimy wyjść do Was. Bądźmy razem, choćby tylko wirtualnie przez internetowe transmisje ale nie tylko. Ten czas jest ciężki dla wszystkich ale szczególnie dla samotnych, chorych i osób w podeszłym wieku. By było łatwiej zaradzić potrzebom podaję mój numer telefonu 501 20 00 40, oraz ks. Marcina 664 01 45 67 które zawsze jest włączone i w dzień i w nocy. Pod które zawsze można zadzwonić w każdej potrzebie. Ufam, że ta świadomość da Wam poczucie, że jesteśmy blisko i w każdej chwili możecie na nas liczyć. Chcemy dzielić z Wami wszystko: szczęścia i nieszczęścia, radości i smutki, dole i niedole. Przez tę ciemną dolinę idźmy razem. 
  5. Bądźmy razem w sprawowanych Eucharystiach i nabożeństwach w Sanktuarium, które zawsze będą wg zwyczajnego porządku, nawet wtedy, gdy nikt z wiernych nie będzie w nich uczestniczył i będą transmitowane na stronie Sanktuarium transmituje na żywo.  
  6. Bądźmy razem we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w Sanktuarium każdego dnia od godz. 7.30 do 19.00. Zróbmy wszystko, by Jezus Chrystus nawet chwili na tym ołtarzu nie był sam. A w modlitwie pamiętajmy o tych, którym wirus zabrał życie, tych którzy są zarażeni  wirusem, ich Rodzinach, pamiętajmy o Lekarzach, Pielęgniarkach – całym świecie medycznym niosącym ofiarnie pomoc chorym ale także o tych, którzy sprawują władzę w naszej Ojczyźnie. 
  7. Bądźmy razem w sprawowanym każdego dnia – wg znanych godzin – Sakramencie Pojednania – korzystajmy z tego Sakramentu miłosierdzia teraz, bo przecież nikt z nas nie wie jaka będzie sytuacja za tydzień i później i czy sparowanie tego Sakramentu będzie możliwe w takiej formie jak zawsze w Wielkim Tygodniu.

Życzmy sobie aby nigdy nie ogarnęły naszego umysłu i naszego serca żadne ciemności a nadto niech naszym dniom i nocom błogosławi Bóg w Trójcy Świętej Jedyny a Maryja – Pani Fatimska wskazuje nam drogi nawrócenia.