Rok Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC

← wróć do listy

Rok Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC

27 listopada 2021 będzie przypadała 80. rocznica chwalebnej śmierci Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC.

Św. Jan Paweł IIw Tertio Millenio Adveniente, napisał takie słowa: W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, jak gdyby „nieznani żołnierze” wielkiej sprawy Bożej. Jednym z tych „nieznanych żołnierzy jest Sługa Boży Ks. Stanisław Szulmiński SAC, pallotyn, który zginął  w obozie pracy w Uchcie w 1941 r. Był człowiekiem ogromnej i heroicznej miłości do Boga, Kościoła i drugiego człowieka, który oddał swoje życie za sprawę pojednania Kościoła Prawosławnego z Kościołem Katolickim. Ufamy, ze skarb „owego nieznanego żołnierza” i Jego Dzieło stanie się nie tylko dziedzictwem Stowarzyszenia i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, ale również darem dla całego Kościoła Powszechnego.

Decyzją Wyższych Przełożonych polskich prowincji księży pallotynów i sióstr pallotynek oraz Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w dniach od 27 listopada 2020 do 28 listopada 2021 będziemy obchodzić „Rok Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego”. Hasłem tego roku są słowa „Miłość potężniejsza od śmierci”. 

Sługa Boży ks. Stanisław SZULMIŃSKI SAC (1894-1941)

Urodził się w Odessie w dniu 1 lipca 1894 roku w rodzinie o głębokich tradycjach polskich i katolickich. 
27 listopada umiera z wyczerpania w opinii świętości.

Więcej na temat postaci Sługi Bożego Stanisława Szulminskiego SAC można znaleźć tutaj: http://szulminski.pl/swiadectwo/

Hasło Roku Szulmińskiego

Hasłem obchodzonego w Rodzinie pallotyńskiej w dniach 27 listopada 2020 – 28 listopada 2021 „Roku Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego” są słowa „Miłość potężniejsza niż śmierć”. Jest to parafraza słów z Pieśni nad Pieśniami (8,6): „jak śmierć potężna jest miłość”. Słowa te wypowiada Oblubienica, która – zgodnie z interpretacją Ojców Kościoła – jest figurą Kościoła wołającego do swego Oblubieńca – Chrystusa:

Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu,
jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol,
żar jej to żar ognia,
płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
nie zatopią jej rzeki.
Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu,
pogardzą nim tylko 
(Pnp 8,6-7).

Miłość jest silniejsza od śmierci, potężniejsza od Szeolu. Żadne bogactwa tego świata nie mogą się równać z jej wartością. Nic nie zdoła pokonać miłości. Patrząc na osobę Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego widzimy trafność słów Pieśni nad pieśniami. Chociaż w ludzkim rozumieniu poniósł stratę oddając swoje życie jako całopalną ofiarę za pojednanie w Kościele Chrystusowym – stracił życie, aby je na nowo odzyskać (por. J 12,25).

Stanisław Szulmiński żyje ponieważ mimo upływu 80 lat od jego chwalebnej śmierci w naszych sercach ciągle żywa jest pamięć o jego osobie i jego dziele.

Stanisław Szulmiński żyje ponieważ jego charyzmat przekazanym nam w testamencie, który jest integralną częścią charyzmatu pallotyńskiego, a mianowicie modlitwa i podejmowane wysiłki o nastanie jednej owczarni pod jednym pasterzem, nic nie stracił na swej aktualności.

Stanisław Szulmiński żyje ponieważ był człowiekiem świątobliwym, żyjącym na co dzień charyzmatem miłości do drugiego człowieka, wyrażającym się w sposób szczególny troską o jego wieczne zbawienie.

Stanisław Szulmiński żyje ponieważ miłość, która kierowała jego całym życiem jest nieśmiertelna.

Źrodło: http://szulminski.pl