Uroczystości fatimskie z udziałem Biskupa Bydgoskiego i przeora Jasnej Góry

← wróć do listy

Uroczystości fatimskie z udziałem Biskupa Bydgoskiego i przeora Jasnej Góry

W najbliższą sobotę tj. 13 maja przypada 106 rocznica Objawień Matki Bożej Fatimie a w Sanktuarium rozpocznie się  czas nabożeństw fatimskich. W tym roku w Sanktuarium będziemy gościć J. E. Ks. Bp Krzysztofa Włodarczyka z Bydgoszczy. Program modlitewny tego dnia będzie następujący:

  • godz. 15.00 – Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia,
  • godz. 18.30 – pokutny różaniec fatimski, następnie Msza św., której będzie przewodniczyć J. E. Ks. Bp K. Włodarczyk, 
  • godz. 21.00 – Apel Maryjny i procesja światła w parku fatimskim, która zakończy dzień rocznicy Objawień w Fatimie.

W najbliższą niedzielę przypada w Sanktuarium „niedziela fatimska”.

Uroczystościom fatimskim, przewodniczyć będzie O. Samuel Pacholski – Przeor Jasnej Góry. 

Program tych uroczystości będzie następujący:

Msze św. w Sanktuarium; o godz. 7.00; 8.30; 11.00; 17.00 i o godz. 19.00.

  • godz. 10.00 rozpocznie się procesja różańcowa w parku fatimskim 
  • godz. 11.00 – uroczysta Msza św.
  • godz. 15.00 rozpocznie procesja Maryjna z Krzeptówek do parafii św. Krzyża w Zakopanem z  udziałem Orkiestry Dętej i Banderii konnej. 

Zachęcamy wszystkich, którzy uczestniczą w Banderiach konnychi takowe zwierzęta posiadają oraz wszystkich wiernych do udziału w tym wydarzeniu i modlitwy za Kościół Święty naszą Ojczyznę i pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie. 


Bp Krzysztof Włodarczyk urodził się 25 lutego 1961 roku w Sławnie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w roku 1981 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, gdzie wtedy studiowali klerycy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ukończył już koszalińskie seminarium przyjęciem święceń prezbiteratu 21 czerwca 1987 roku.

Jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu, gdzie poznał bliżej Ruch Światło-Życie. 1 października 1988 roku mianowany został dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Iłowcu, a od roku 1989 – dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Koszalinie.

W latach 1990-2005 ks. Włodarczyk był diecezjalnym duszpasterzem rodzin, obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim, asystentem kościelnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła, czyli rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

14 września 2002 roku został mianowany kanonikiem gremialnym Kolegiackiej Kapituły Pilskiej. Ks. Włodarczyk w latach 2000-2005 odpowiadał za budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie i był jego pierwszym dyrektorem.

21 lutego 2005 roku ukończył studia w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę doktorską pod tytułem „Model duchowości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnych ruchach rodzinnych w Polsce”.

W roku akademickim 2006/2007 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. W latach 2007-2016 był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej. Jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej oraz sędzią Sądu Biskupiego. Papież Benedykt XVI obdarzył go godnością kapelana Jego Świątobliwości. Ks. Włodarczyk przez cały czas swojej posługi kapłańskiej angażował się także w duszpasterstwo trzeźwościowe.

7 maja 2016 roku papież Franciszek mianował ks. Krzysztofa Włodarczyka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Surista (obecnie na terenie Algierii). 11 czerwca 2016 roku przyjął święcenia biskupie w konkatedrze kołobrzeskiej.

21 września 2021 roku papież Franciszek mianował biskupa Krzysztofa Włodarczyka ordynariuszem diecezji bydgoskiej.


O. Samuel Pacholski – przeor Jasnej Góry

O. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry, ma 51 lat. Paulinem jest od 30. lat, kapłanem od 24. Studiował w Krakowie, Jerozolimie i Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację z teologii pastoralnej. Był członkiem komisji duszpasterskiej Zakonu i dyrektorem wydawnictwa „Paulinianum”. Jest 131. przeorem Jasnej Góry.

Do zadań przeora należy przede wszystkim troska o całokształt funkcjonowania tego jednego z najbardziej znanych w świecie maryjnego Sanktuarium, zarówno w wymiarze duszpasterskim – służba pielgrzymom, jak i zakonnym.

O. Samuel Pacholski, imię chrzcielne – Paweł, urodził się 31.05.1972 r. we Wrześni (arch. gnieźnieńska). Pierwszą profesję zakonną złożył 08.09.1993 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice jasnogórskiej 12.06.1999 r.

Posługiwał w Wieruszowie, na Jasnej Górze, w Łukęcinie, Toruniu i Warszawie. W latach 2012-2018 był pierwszym paulińskim przeorem i proboszczem w parafii pw. św. Józefa w Świdnicy. Od 2014 r. jest członkiem komisji duszpasterskiej Zakonu Paulinów. Od listopada 2018 r. sprawował funkcję dyrektora wydawnictwa „Paulinianum” z siedzibą na Jasnej Górze. Pełnił również funkcję opiekuna dzieł duchowych prowadzonych przez Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia. Od wielu lat związany z Drogą Neokatechumenalną i Stowarzyszeniem „Spotkania małżeńskie”. Poza duszpasterstwem i nową ewangelizacją pasjonuje go żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i turystyka rowerowa.