Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020

← wróć do listy

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020

Człowiek wierzący, jeśli nie chce ulec naciskowi środowiska, musi znajdować oparcie w chrześcijańskiej wspólnocie. Jest zatem konieczne, aby sobie uświadomił, jak kluczowe znaczenie dla jego życia wiary ma zgromadzenie niedzielne. Jest naprawdę sprawą najwyższej wagi, aby każdy chrześcijanin uświadomił sobie, że nie można żyć wiarą i w pełni uczestniczyć w życiu chrześcijańskiej wspólnoty, jeśli nie bierze się regularnie udziału w niedzielnym zgromadzeniu eucharystycznym” – św. Jan Paweł II, list apostolski „Dies Domini

Drodzy Czciciele Pani Fatimskiej,

Z Sanktuarium Narodowego Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach przekazujemy Czcicielom Pani Fatimskiej życzenia Bożego pokoju: w świecie, w umiłowanej Ojczyźnie, w polskich rodzinach i w naszych sercach. Źródłem i gwarantem pokoju jest Eucharystia, która jednoczy człowieka z Bogiem (wymiar wertykalny), jak też tworzy komunię ludzi gromadzących się wokół  Eucharystii (wymiar horyzontalny).  Nie sposób, by zbliżając się w szczerości serca do Jezusa i przyjmując GO podczas Eucharystii, nie zbliżać się i nie tworzyć komunii z braćmi i siostrami, z którymi razem kroczymy drogami szarej i zwyczajnej codzienności.   

Dlatego tak bardzo jest potrzebne (światu, Europie, Polsce, naszym małym ojczyznom, polskim rodzinom i każdemu ludzkiemu sercu), byśmy – chcąc być budowniczymi Bożego pokoju w nas i wokół nas – systematycznie gromadzili się na Eucharystii i umacniali przyjmowanym Ciałem Pańskim. Bo tylko wtedy „nie ustaniemy w drodze”. Bo tylko umocnieni Chrystusem – przychodzącym w Słowie  i w postaciach Eucharystycznych – każdego dnia z nowymi siłami i niewyczerpaną energią będziemy mogli dostrzegać „oblicze Jezusa” w drugim napotykanym człowieku („cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – Mt 25,40). Bowiem tylko wtedy – gdy będziemy mocno zakorzenieni i osadzeni w Winnym Krzewie
– nie braknie nam sił i motywacji, by niekiedy zostawić dar przed ołtarzem, by wrócić i pierwej pojednać się z bratem („zostaw twoją ofiarę tam przed ołtarzem, a idź pojednać się najpierw z bratem. A potem wróć i złóż swoją ofiarę” – Mt 5, 24).

Dlaczego – w liście, którego zasadniczym celem jest przekazanie Czcicielom Pani Fatimskiej pozdrowień Bożego pokoju i życzeń świątecznych i noworocznych – jest tak wiele słów o Eucharystii? Owszem: bezsprzecznie Maryja jest Niewiastą Eucharystii, Która – po wypowiedzeniu fiat – stała się pierwszym tabernakulum, Mieszkaniem Słowa Wcielonego. Również Maryja udając się do Elżbiety, by nieść jej zwyczajną pomoc, uwzględniającą jej ograniczenia wynikające z brzemienności, stała się pierwszą monstrancją. Ale też jest jeszcze jeden powód o przesądzającym znaczeniu. „zgromadzeni na świętej wieczerzy”: to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny (rozpoczynany pierwszą niedzielą Adwentu – 29 listopada br.). A jego mottem są słowa: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32).  Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Przypomnijmy w tym miejscu – tak bardzo związanego z Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach – św. Jana Pawła II, Który o konieczności świętowania niedzieli apelował już w liście apostolskim „Dies Domini” (opublikowanym 7 lipca 1998 r.) Jan Paweł II przypominał w tymże liście wszystkim wiernym o potrzebie uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachowania niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Jak wskazał papież, powszechna się stała praktyka „weekendu„, czyli redukowania niedzieli jedynie do wymiaru cotygodniowego czasu relaksu i odpoczynku: „gdy niedziela zatraca pierwotny sens i staje się jedynie zakończeniem tygodnia, zdarza się czasem, że horyzont człowieka staje się tak ciasny, że nie pozwala mu dojrzeć nieba. Nawet odświętnie ubrany nie potrafi świętować”. Jan Paweł II przypomniał, że dzień Pański wyznaczał rytm całej, tak długo trwającej historii Kościoła: „czyż jest do pomyślenia, by nie odmierzał także jego przyszłości?” Jednocześnie zdecydowanie podkreślił, że celebrowanie i uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii pozostaje kluczowym elementem chrześcijańskiej tożsamości.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa niedziela była dniem spotykania się wspólnoty wiernych, która świętowała zmartwychwstanie Chrystusa. To właśnie tego dnia chrześcijanie zbierali się na „łamaniu chleba”, bo nie mogli żyć bez Eucharystii i nie mogli tego dnia nie budować poprzez swoją obecność wspólnoty Kościoła. 

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Czcicielom Pani Fatimskiej i Przyjaciołom Pallotyńskiej Rodziny dni znaczonych Bożym pokojem i szczodrością JEGO błogosławieństw. Do świata targanego wojnami, przemocą także trwającą pandemią i związanym z nią cierpieniem przychodzi małe bezbronne Dziecię z przesłaniem pokoju. I takiego pokoju – pochodzącego od Bożego Dziecięcia – życzymy w obfitości naszej Ojczyźnie: tej wielkiej i naszym małym ojczyznom oraz wszystkim Rodzinom. Oby Boży pokój zagościł i przepełnił Wasze serca w Nowym Roku 2021.

Życząc zdrowych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku 2021, pozostaję z modlitewną wdzięczną pamięcią u stóp Pani Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach.

ks. Marian Mucha SAC, proboszcz i kustosz

Boże Narodzenie 2020 i Nowy Rok 2021, od stóp Pani Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach