Dekret Metropolity Krakowskiego dot. dyspensy od nakazu uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej obowiązujący do odwołania.